Nieruchomość Nowe Czarnowo

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra prowadzi postępowanie przetargowe na zbycie działki gruntu Nr 38/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo, woj. Zachodniopomorskie. 

Niezabudowana działka gruntu Nr 38/3, położona w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo, woj. Zachodniopomorskie.

 

Zobacz na stronie PGE GiEK

Informacje

Nieruchomość

Nowe Czarnowo

Zobacz na stronie PGE GiEK