Meta Pixel script image

Grupa PGE

Jesteśmy liderem zmian w polskiej energetyce. Zgodnie ze Strategią do 2050 roku osiągniemy neutralność klimatyczną i będziemy dostarczać 100 proc. zielonej energii do klientów. Nasze plany obejmują największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Do 2040 roku moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE osiągnie co najmniej 6,5 GW.

 

Kim jesteśmy

17,79
GWe
Zainstalowana moc
elektryczna
68,77
TWh
Wyprodukowana
energia elektryczna
5,45
mln
Klienci
segmentu Obrót
52,73
mld
Przychody [zł]
4,66
mld
Nakłady inwestycyjne [zł]
7,31
mld
Wpływ podatkowy [zł]

Strategia Grupy PGE

Już w ciągu dekady Grupa PGE stanie się zupełnie innym przedsiębiorstwem - zapowiedział w październiku 2020 r. prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski, gdy publikowaliśmy nową strategię. Przedstawiliśmy w niej plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiliśmy cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Od tego momentu przyspieszył proces zmian w spółce, dzięki czemu konsekwentnie zmierzamy do realizacji naszych ambitnych celów strategicznych.

STRATEGIA GRUPY PGE

Lider transformacji energetycznej

strategia
>6,5 GW
do 2040 r.

Plan inwestycyjny w obszarze offshore

strategia
>3,0 GW
do 2030 r.

Plan inwestycyjny w obszarze fotowoltaiki

strategia
>12 GW
do 2040 r.

Plan inwestycyjny w OZE

wojciechowo-1300px
Zielona energia

Jesteśmy największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Do 2030 roku zamierzamy wybudować 2,5 GW nowych mocy w morskich elektrowniach wiatrowych, 3 GW w fotowoltaice oraz rozbudować portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Do 2040 roku moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE osiągnie co najmniej 6,5 GW. Jesteśmy największym inwestorem na Morzu Bałtyckim. 

zg-cieplownictwo-1300
Ciepłownictwo

Jesteśmy największym w Polsce producentem ciepła wytwarzanego w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Do 2030 roku w obszarze ciepłownictwa będziemy koncentrować się na zmianie paliwa węglowego na gazowe - udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w produkcji ciepła Grupy PGE wyniesie co najmniej 70 proc.

adobestock_58451914
Energetyka Kolejowa

Odpowiadamy za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 2,9% całej energii dostarczanej w kraju, wykorzystując do tego 21,5 tys. km linii energetycznych. Zabezpieczamy funkcjonowanie transportu kolejowego i logistyki w kraju.

itpoe1300-kg
Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Uboczne produkty spalania stanowią cenny surowiec wykorzystywany powszechnie w różnych gałęziach przemysłu. Wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego w Grupie PGE pozwala na zwiększenie ilości wykorzystywanych odpadów w ramach odzysku i recyklingu oraz sprzyja zrównoważonemu rozwojowi.

dytrybucja-1300
Dystrybucja

Obszar dystrybucyjny obejmuje 40 proc. powierzchni Polski. Dostarczamy energię elektryczną do ok. 5,7 mln odbiorców. Niezawodna infrastruktura sieciowa stanowi fundament transformacji energetycznej, a nasze inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej integrują ją z nowopowstającymi źródłami odnawialnymi.

sprzedaz-1300
Sprzedaż

Obsługujemy ponad 5 milionów odbiorców energii elektrycznej – gospodarstw domowych, firm, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z filarów Strategii PGE są nowoczesne usługi energetyczne. Zgodnie z hasłem "Prowadzimy w zielonej zmianie" jesteśmy opiekunem i doradcą naszych klientów. 

konwencjonalna-1300
Wytwarzanie konwencjonalne

Droga do neutralności klimatycznej Grupy PGE i związana z tym dekarbonizacja jest procesem złożonym i wieloletnim. Jednostki konwencjonalne odgrywają ważną rolę w rozwoju polskiej gospodarki i przez najbliższych kilkanaście lat pozostaną gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski.

biebrza_wiosna_fot
Pozostała działalność

Naszą Grupę tworzą również spółki, które świadczą usługi wsparcia organizacji, m.in. pozyskują finansowanie w formie euroobligacji lub świadczą usługi informatyczne. Ich działalność wspiera transformację energetyczną Grupy PGE.