Meta Pixel script image

Morska energetyka wiatrowa jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej (OZE) w Europie, wykorzystującym energię wiatru na morzu.

Jesteśmy liderem rozwoju OZE na rynku polskim. W naszej strategii do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, przedstawiliśmy plan transformacji energetycznej, zakładający rozwój morskiej energetyki wiatrowej przy jednoczesnej minimalizacji udziału źródeł konwencjonalnych. Naszym długoterminowym celem strategicznym jest to, aby w 2050 roku 100 proc. energii sprzedawanej przez PGE pochodziło ze źródeł odnawialnych takich jak m.in. morska i lądowa energetyka wiatrowa oraz fotowoltaika.

Rozpoczęliśmy prace nad realizacją pierwszych trzech farm wiatrowych:

  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 (EWB1)
  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 (EWB2)
  • Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 (EWB3)

Planowana jest również realizacja kolejnych projektów budowy morskich farm wiatrowych. W 2040 roku zamierzamy posiadać morskie farmy wiatrowe o mocy co najmniej 6,5 GW.