Meta Pixel script image

Realizujemy projekty, które potwierdzają, że aktywne uczestnictwo prosumenta w pracy sieci jest korzystne dla wszystkich stron. Chcemy aby prosument uzyskał wpływ na funkcjonowanie sieci umożliwiając operatorowi lepsze zarządzanie rozpływami w obwodach.

Tworzymy także system rekonfiguracji sieci średniego napięcia, który w krótkim czasie będzie w stanie autonomicznie przeprowadzić identyfikację miejsca uszkodzenia oraz dokonać separacji miejsca uszkodzenia wraz z niezbędnymi przełączeniami w celu przywrócenia zasilania na odciętych ciągach liniowych.

Opracowujemy również aplikację dla służb monterskich, która poda dokładną informację o  miejscu wystąpienia awarii, co skróci czas konieczny na przywrócenie pracy sieci optymalizując tym samym koszty logistyki.