Meta Pixel script image

RODO

Inspektor Ochrony Danych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Agnieszka Zachaj-Zafirow

e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl

tel.: 22 340 20 02

Grupa PGE chroni prywatność i dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów. We wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej PGE wdrożone zostały przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowane są jednolite zasady, zapewniające najwyższy stopień ich ochrony.

W Grupie Kapitałowej PGE przyjęto Kartę Zasad Przetwarzania Danych, która jest zobowiązaniem dla wszystkich pracowników Grupy do ochrony prywatności i danych wszystkich osób, których dane przetwarzamy w ramach naszej działalności. Spółki wyznaczyły również Inspektorów Ochrony Danych lub osoby nadzorujące obszar ochrony danych.

Wprowadzone zostały zabezpieczenia i procedury chroniące dane osobowe w Grupie PGE, na bieżąco analizowane jest ryzyko przetwarzania danych, a pracownicy przechodzą regularne szkolenia. Proces przetwarzania i ochrony danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.