Meta Pixel script image

Lasy Pełne Energii

Program „Lasy Pełne Energii” rozpoczął się w 2000 roku. Początkowo lokalnie, na Lubelszczyźnie. Jego głównym celem miała być odbudowa drzewostanu po wycinkach drzew na potrzeby budowy linii energetycznych. Szybko jednak okazało się, że pracownicy PGE, którzy poświęcali swój wolny czas na sadzenie drzew, nie chcą poprzestać wyłącznie na odbudowie drzewostanu na terenach objętych wycinką. Mieli zapał i chęci, by polskim lasom poświęcić znacznie więcej energii. Program szybko się rozszerzał i swym zasięgiem obejmował kolejne regiony.

Program ma charakter warsztatowo – edukacyjny, a jego celem jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu. Program kształtuje także właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

Współpracujemy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych i wspólnie dbamy o polski drzewostan. Leśnicy opracowują plany nasadzeń, przygotowują sadzonki, a pracownicy PGE, mobilizując swoje rodziny i lokalne społeczności, przyjeżdżają w wyznaczone przez leśników miejsca, by sadzić drzewa. Do programu włączają się także harcerze i młodzież szkolna. Nasza inicjatywa pokazuje, że pracując razem, w sposób metodyczny, możemy nie tylko doraźnie zadbać o stan polskich lasów, ale też wpłynąć pozytywnie na otoczenie, inicjując ewolucję w odbiorze potrzeb środowiskowych, propagując właściwe postawy ekologiczne, a także uwrażliwiając na przyrodę dzieci, młodzież i dorosłych.

W ramach akcji sadzenia drzew przez 24 lata posadzono blisko 1 000 000 drzew, głównie sosen, świerków i dębów.

W 2020 roku rozszerzyliśmy formułę programu i rozpoczęliśmy działania służące m.in. ochronie ptaków, zwierząt i roślin oraz szeroko zakrojonej współpracy z instytucjami zaangażowanymi w ochronę przyrody - z parkami narodowymi i obszarami chronionymi,  zaangażowaliśmy się także w ochronę pomników przyrody.  Przykładem takiej współpracy jest rewitalizacja Krzywego Lasu pod Gryfinem, który stał się miejscem nie tylko atrakcyjnym pod względem turystycznym, ale też edukacyjnym. Środki na ten cel przekazała Fundacja PGE, która jest Partnerem Strategicznym Projektu.