Meta Pixel script image

Celem Fundacji PGE jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz dobra publicznego poprzez realizację projektów własnych, programów grantowych oraz darowizn. Działalność charytatywną, realizowaną poprzez darowizny na rzecz podmiotów posiadających osobowość prawną, określa statut Fundacji.

 

 

Zakres projektów prowadzonych przez Fundację PGE

 

Edukacja ekologiczna, z zakresu nauk ścisłych i powiązanych z energetyką 

Pielęgnowanie tożsamości narodowej i pamięci historycznej

Ochrona i promocja zdrowia

Wsparcie seniorów 

Fundusz wsparcia dla pracowników Grupy PGE

Fundusz wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

Aktualne informacje o prowadzonych projektach znajdują się na stronie Fundacji PGE.

 

Przejdź na stronę Fundacji