Meta Pixel script image

Spółki GK PGE realizują postępowania zakupowe za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE

System Zakupowy GK PGE

Nie posiadasz jeszcze konta do Systemu Zakupowego GK PGE?

Zarejestruj się

help desk

Help Desk Systemu Zakupowego GK PGE

Dane kontaktowe:
+48 22 576 87 87
helpdesk.zakupy@gkpge.pl
Dostępność:

Poniedziałek - piątek w godzinach 08:00 - 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Połączenie telefoniczne z doradcą uzyskasz maksymalnie do 2 minut.
Odpowiedź na wiadomość e-mail otrzymasz maksymalnie do 2 godzin.

W czym możemy Ci pomóc?

Konsultanci Help Desk świadczą wsparcie w zakresie technicznym m.in.:

► Rejestracja i logowanie do Systemu Zakupowego GK PGE;
► Dostęp do Systemu Zakupowego GK PGE (m.in. reset hasła, odblokowanie
     konta);
► Informacje o bieżącej dostępności Systemu Zakupowego GK PGE;
► Nawigacja po Systemie Zakupowym GK PGE i Platformie OnePlace;
► Czynności realizowane w procesie zakupowym przez Wykonawcę, 
     w szczególności dotyczące:
     • Przystąpienia i udziału w postępowaniu zakupowym;
     • Komunikacji z Zamawiającym;
     • Składania ofert;
     • Przekazywania dokumentów związanych z prowadzonym procesem
       zakupowym;
► Uczestnictwo w aukcjach elektronicznych;
► Wskazywanie źródeł informacji zamieszczonych w Systemie Zakupowym
     GK PGE;
► Składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
► Uzyskanie potwierdzenia złożenia oferty;
► Udzielanie informacji o statusie prac nad obsługą zgłoszeń kierowanych
     do Help Desk.

 

 

Film prezentujący potencjał zakupów w Grupie Kapitałowej PGE