Meta Pixel script image
zostan-partnerem-2-640px

Zostań naszym partnerem

W obszarze rozwoju i innowacji nadrzędnym celem dla nas jest aktywne uczestnictwo w rozwoju technologii i rozwiązań sektorowych, a także wdrażanie projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, wspierających realizację strategicznych dla PGE wyzwań.

Myślą przewodnią, którą się kierujemy, jest promowanie w społeczeństwie i gospodarce inicjatyw o charakterze i potencjale rozwojowym w dziedzinie energetyki.

Ze swoją inicjatywą do PGE może zgłosić się: osoba fizyczna, osoba prawna, placówka naukowo-badawcza, uczelnia wyższa lub inna instytucja, zarówno mająca stałe miejsce zamieszkania/posiadająca zarejestrowaną siedzibę lub prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

Możliwości wsparcia

 

uruchomienie projektu w ramach spółki z Grupy PGE

 

wsparcie finansowe inicjatywy

 

uruchomienie działania pilotażowego na instalacjach Grupy PGE

merytorycznego wsparcia w procesie pozyskania finansowania publicznego dla projektu

wdrożenia najlepszych projektów w krótkim czasie – w obrębie Grupy i/lub na rynku zewnętrznym

 

 

Jesteśmy otwarci na współpracę z ambitnymi podmiotami, które są gotowe wnieść swój wkład w rozwijanie i unowocześnianie polskiego sektora energetycznego.

 

inno-partner640-2

 

Zostań naszym partnerem – zgłoś innowacje

 

Wierzymy, że współpraca z partnerami zewnętrznymi przy tworzeniu i komercjalizacji innowacji może być korzystna dla obu stron.

Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich pomysłów.

 

Tylko 3 kroki dzielą Cię od budowania z nami lepszej, bardziej innowacyjnej energetyki.

 

  • Weryfikacja

    Sprawdź czy Twój pomysł odnosi się do któregoś z wymienionych przez nas obszarów Innowacyjne PGE

  • Prezentacja

    Opowiedz nam o swoim pomyśle - wypełnij Formularz Zgłoszenia Innowacji.

  • Zatwierdzenie

    Poczekaj na kontakt z naszej strony.

Uwaga: Grupa PGE zastrzega sobie prawo do kontaktu z autorami tylko najciekawszych pomysłów, które najlepiej wpisują się w strategię Grupy