Meta Pixel script image

Dążymy do optymalnego wykorzystania naszych aktywów. Staramy się wykorzystać technologie do coraz efektywniejszego gospodarowania naszymi zasobami i większego poszanowania energii.

Wiemy, że dla pracy systemu elektroenergetycznego istotne jest, aby bloki energetyczne pracowały w jak najszerszym zakresie obciążenia oraz umożliwiały jego szybkie zmiany. Zwiększenie sprawności całego obiegu może zostać osiągnięte poprzez optymalizację pracy urządzeń pomocniczych jednostek wytwórczych. Dążymy także do obniżenia awaryjności i poprawy dyspozycyjności instalacji.

Poprawa niezawodności pracy instalacji technologicznych może zostać osiągnięta poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń diagnostycznych oraz metod predykcyjnych służących do prognozowania stanu technicznego urządzeń na podstawie analizy parametrów operacyjnych np. poprzez poszukiwanie i testowanie innowacyjnych metod zapobiegania zagrożeniom pożarowym na przenośnikach taśmowych czy też poszukiwania zastosowań dla robotów inspekcyjnych kotłów energetycznych w celu obniżenia kosztów remontów bloków energetycznych i skrócenia czasu postoju kotłów parowych w  remontach awaryjnych.

Skupiamy się również na realizacji działań mających na celu zmniejszenie kosztów produkcji ciepła poprzez odzysk i zagospodarowanie ciepła odpadowego. Wykorzystanie ciepła odpadowego zmniejszy zużycie węgla spalanego w  elektrociepłowni, a tym samym obniży emisję CO2.

Realizujemy działania mające na celu dostosowanie naszej infrastruktury elektroenergetycznej do nowych wyzwań wynikających ze zmian na rynku energii. Poprzez użycie źródeł elastyczności uzyskujemy możliwość usprawnienia planowania pracy sieci
i krótkoterminowego zarządzania ograniczeniami sieciowymi.