Meta Pixel script image

Marcin Laskowski

Marcin Laskowski Wiceprezes PGE

Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji

6 marca 2024 r. Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 18 marca 2024 r. Zarządu XII kadencji PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji powierzono Panu Marcinowi Laskowskiemu.  

Pan Marcin Laskowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz MBA Executive. Jest także project managerem, posiadającym certyfikaty International Project Management Association. Od 24 lat specjalizuje się w rozwoju infrastruktury energetycznej. 

Był wieloletnim dyrektorem Departamentu Inwestycji w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, gdzie odpowiadał za rozwój krajowej sieci przesyłowej, w tym brał czynny udział w tworzeniu regulacji prawnych dedykowanych elektroenergetyce. Był odpowiedzialny m.in. za projekt elektroenergetyczny Polska-Litwa współfinansowany ze środków europejskich oraz budowę i rozbudowę sieci przesyłowej na EURO 2012.

Przez ostatnie kilka lat w ramach Polskiej Grupy Biogazowej, będącej obecnie częścią francuskiego koncernu Total Energies, przygotowywał oraz realizował projekty w obszarze OZE. W Polskiej Grupie Biogazowej pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki PGB Inwestycje, a także Wiceprezesa Zarządu spółki PGB Serwis. Jako Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) prowadził działania na rzecz rozwoju regulacji prawnych, mających na celu rozwój energetyki, w tym OZE.