Meta Pixel script image

Zakupy Spotowe

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w zakresie dostaw biomasy do jednostek wytwórczych GK PGE.

Poniżej znajduje się lista Formularzy ofertowych, za pomocą których mogą Państwo składać swoje oferty na dostawy biomasy dla jednostek wytwórczych GK PGE w ramach prowadzonych przez PGE S.A. postępowań zakupowych w trybie "Zakupów spotowych".

Zapraszamy do udziału w prowadzonych postępowaniach zakupowych.

Formularze ofertowe na dostawy biomasy