Meta Pixel script image

Polityka prywatności i cookies

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. prowadzi na co dzień wiele działań w internecie i kanałach social media, w związku z tym zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików Cookie w serwisie www.gkpge.pl

Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem elektronicznym www.gkpge.pl , zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 3. Serwis internetowy ma charakter informacyjny. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.
 4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa. W szczególności serwis nie zawiera treści, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 Gromadzenie danych

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką przez większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 1. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
 2. Dodatkowo informujemy, że poprzez nasza stronę gromadzone są również dane przez Google Analytics, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji, aby mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. Użytkownicy strony www mogą dostosowywać pliki cookie i gromadzone dane za pomocą takich funkcji jak: ustawienia plików cookieidentyfikator User-IDImport danych i platforma Measurement Protocol

  Mechanizm cookies             

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika.
 2. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi GK PGE poprawną prezentację danych zawartych w serwisie.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych.
 4. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies?


Instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

  Odpowiedzialność

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż spółki Grupy Kapitałowej PGE, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których PGE S.A. przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie mogą naruszać praw użytkownika.

  Odnośniki do innych stron

 1. Strona www.gkpge.pl zawiera odnośniki do innych stron w tym również do stron podmiotów Grupy Kapitałowej PGE, w tym m.in. do strony spółki: PGE Obrót S.A, Fundacji PGE oraz e-Sklepu PGE prowadzonego przez spółkę PGE Obrót S.A.
 2. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie odpowiada za treści zamieszczone na tych stronach oraz za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami prywatności, którymi kierują się spółki administrujące poszczególnymi stronami.
 3. Ponadto strona zwiera odnośniki do mediów społecznościowych, na których GK PGE prowadzi swoje profile w tym między innymi Facebook.
 4. Poprzez narzędzia dostarczane przez dostawców mediów społecznościowych gromadzimy informacje o użytkownikach Facebooka odwiedzających stronę gkpge.pl.

Dzięki tym informacjom monitorujemy aktywność na naszej stronie i prowadzimy tzw. remarketing tj. działanie reklamowe zwiększające liczbę odwiedzin na naszej witrynie. Facebook chroni prywatność swoich użytkowników zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami dostępnymi bezpośrednio w swoich serwisie. PGE nie posiada dostępu do danych osobowych, które mogą być przetwarzane za pomocą wtyczek przez serwisy społecznościowe, PGE posiada wyłącznie dostęp do wybranych statystyk i demografii.

 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady jakimi kierujemy się w obszarze ochrony danych osobowych oraz podstawowe klauzule informacyjne znajdują się na podstronie: www.gkpge.pl/rodo
 2. Dane osobowe użytkowników strony www.gkpge.pl mogą być gromadzone poprzez formularze kontaktu zamieszczone w różnych częściach naszego serwisu.
 3. Każdy formularz zawiera indywidualne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Informujemy, że dane zbierane przez formularze zamieszczone na stronie www.gkpge.pl i formularze kierujące do naszej witryny są przetwarzane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 5. Najczęściej dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.
 6. Jednakże jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego w celu przesłania swojej aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – tj. w związku z przepisem Kodeku Pracy pozwalającego nam na gromadzenie danych kandydatów uczestniczących w rekrutacji.
 7. Natomiast jeśli przekażesz nam swoje dane w wyniku działań promocyjnych i reklamowych np. za pomocą zewnętrznych formularzy kontaktowych zamieszczonych na naszej stronie Facebook, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), którą w każdej chwili możesz wycofać, a my będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania zgody.
 8. Zawsze masz możliwość zapoznania się z indywidualnymi zasadami przetwarzania danych ponieważ zamieszczamy je przy każdym z formularzy kontaktowych umieszczonych na naszej stronie.
 9. W przypadku reklam, które wyświetlane są na Facebooku zasady przekazywania danych określone są w „Informacjach o reklamach i wykorzystywaniu danych”, ze szczegółami możesz zapoznać się pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_library
 10. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin
Inspektor Ochrony Danych
E-mail: iod.pgesa@gkpge.pl 

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 26.07.2022 r.