Meta Pixel script image

Dariusz Marzec

Prezes Zarządu

6 marca 2024 r. Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 18 marca 2024 r. Zarządu XII kadencji PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Panu Dariuszowi Marcowi. 

Pan Dariusz Marzec jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, z tytułem magistra organizacji i zarządzania. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu transakcji i projektów w sektorze elektroenergetycznym. 

W latach 1995-2004 pracował na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach doradczych PricewaterhouseCoopers (1995-2000, 2001-2004) oraz Arthur Andersen Poland (2000-2001). W latach 2005-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji w Unipetrol a.s. (Republika Czeska), odpowiadając m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii inwestycji i restrukturyzacji organizacyjnej oraz nadzór nad projektami M&A w grupie. W latach 2004-2005 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Marka Belki. W latach 2009-2013 pracował w spółce KPMG Advisory, gdzie zajmował stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za obszar energetyki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz usługi w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w Polsce. 

W latach 2013-2016 był związany z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju. Był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Grupy PGE na lata 2014-2020 oraz Programu Inwestycyjnego Grupy PGE. Dodatkowo pełnił funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A. oraz PGE EJ1 Sp. z.o.o., a także Członka Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. W latach 2019-2024 był Członkiem Zarządu ds. Ekonomicznych w spółce Tramwaje Warszawskie.