Meta Pixel script image

PGE Obrót umożliwia realizację całego procesu obsługowego poprzez kanały zdalne. Klienci za pomocą telefonu lub Internetu mogą zrealizować większość spraw związanych z zakupem energii elektrycznej, w tym również podpisać nową umowę. Formalności realizowane są za pomocą przyjaznej dla Klientów i bezpiecznej elektronicznej platformy. Społeczeństwo informacyjne wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań opartych na przetwarzaniu zbiorów danych.

W Grupie PGE uruchamiamy pilotażowe projekty i stale testujemy innowacyjne rozwiązania mające zwiększać komfort obsługi Klientów.