Meta Pixel script image

Ochrona ptaków

Z myślą o ochronie ptaków, szczególnie tych największych, na infrastrukturze energetycznej PGE umieszczane są specjalne zabezpieczenia: podesty, odstraszacze, kolorowe kule zawieszone na liniach. W trosce o bociany, nasi pracownicy wznoszą ponad liniami energetycznymi specjalne metalowe platformy, na których bociany budują gniazda. W ten sposób ptaki są zabezpieczane przed porażeniem. Obecnie na terenie działania PGE Dystrybucja jest prawie 27 tys. takich platform. Tylko w 2020 roku przybyło ich ponad 1000.

 

 

Podejmujemy również współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami, których celem jest ochrona ptaków. Współpracujemy m.in. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, wspierając działania związane z odnowieniem gatunku sokoła wędrownego w Polsce. W naszym kraju są one objęte ochroną gatunkową ścisłą. Sokoły upodobały sobie obiekty na terenie naszych zakładów produkcyjnych, gdzie zakładają gniazda -  na kominach elektrociepłowni w Gdyni, w Gdańsku, w Lublinie, w Toruniu czy na kominie elektrowni w Bełchatowie i w Zespole Elektrowni Dolna Odra. 

 

 

W odpowiedzi na potrzebę ochrony ptaków przed kolizją z wiatrakami, prowadzimy także testy innowacyjnego systemu firmy Bioseco. Urządzenie zamontowane na Farmie Wiatrowej Lotnisko, wykorzystując dane z kamer wizyjnych oraz radaru, jest w stanie wykryć ptaki w odległości nawet 500 m od turbiny i jeśli ptaki znajdą się w strefie buforowej w odległości mniejszej niż 300 m od wiatraka, turbina zostanie automatycznie zatrzymana. Pilotażowe rozwiązanie istotnie zmniejsza ryzyko kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi. Wpływa również korzystnie na utrzymanie cennej bioróżnorodności na terenach farm. W październiku 2021 r. rozpoczął się kolejny etap projektu – testy w kierunku wykorzystania ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej.