Meta Pixel script image

Naszą ambicją jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i szybkie reagowanie na zmiany otoczenia, m.in. dzięki wspieraniu i wdrażaniu innowacji. Obecnie wdrażane w Grupie PGE innowacje koncentrują się na obszarach budujących wartość i nową jakość technologiczną.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania innowacyjnych i rozwojowych inicjatyw. 

Zgłoś innowacje

 

Innowacje PGE koncentrują się na obszarach budujących wartość i wspierających wizję Grupy w ramach priorytetów strategicznych:

 

Energia przyjazna
dla środowiska

Przejdź

Nowoczesne
usługi energetyczne

Przejdź

Sprawna i efektywna
organizacja

Przejdź

Energia przyjazna dla środowiska

Jesteśmy firmą świadomą wyzwań związanych z dążeniem do neutralności klimatycznej, co znalazło również odzwierciedlenie w celach naszej strategii. Priorytetowo traktujemy kwestie środowiska naturalnego. Dążymy do wdrażania i rozwijania innowacyjnych technologii, które efektywnie przyczynią się do ograniczania naszego wpływu na środowisko. 

 

Nowoczesne usługi energetyczne

Innowacje pozwalają nam rozwijać naszą Grupę, dostosowując ją do dynamicznie zmieniającego rynku energii. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej niesie ze sobą zwiększenie zapotrzebowania systemu elektroenergetycznego na magazynowanie energii.  

 

Sprawna i efektywna organizacja

Adaptujemy nowoczesne technologie na potrzeby prowadzonej przez nas działalności. Wierzymy, że usprawnianie procesów i optymalizacja wykorzystania zasobów informatycznych jest podstawą konkurencyjności rynkowej. Innowacyjne rozwiązania wdrażamy zarówno w procesach produkcji energii elektrycznej, jak i komunikacji z naszymi klientami.