Meta Pixel script image

Zbycie majątku

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert na zakup używanych samochodów wycofanych z eksploatacji w PGE Systemy SA. Sprzedaż odbędzie się w trybie przetargu na zasadach konkursu ofert. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodów PGE Systemy S.A.”. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego, tj.: PGE Systemy S.A. ul. Sienna 39 00 – 121 Warszawa Recepcja Główna, V piętro od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, nie później niż do 13.05.2024 r. do godz. 12.00.