Zbycie majątku

Nr sprawy: 1/RZ/S/22

Data i miejsce składania ofert: 14.09.2022r. godz. 10.00, Kancelaria Ogólna - pok. nr 20, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

Data otwarcia ofert: 14.09.2022r. godz. 12.00

Dalsze informacje nt. przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert są zawarte w dostępnych poniżej plikach do pobrania