Meta Pixel script image

Rosnący udział źródeł odnawialnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym sprawia, że rośnie znaczenie magazynowania energii. Wynika to z potrzeby stałego podnoszenia jakości dostaw energii.

PGE w ramach Strategii Grupy planuje budowę jednostek magazynowania energii o łącznej mocy co najmniej 800 MW do 2030 r.

Realizacja tego ambitnego zadania rozpoczęła się od trzech projektów pilotażowych, które posłużą zebraniu praktycznych doświadczeń z  procesu uruchomienia oraz działania magazynów energii w różnych trybach pracy: pracy synchronicznej oraz pracy niezależnej.

Nasze projekty mają na celu praktyczne sprawdzenie możliwości wykorzystania technologii magazynowania energii elektrycznej na potrzeby poprawy parametrów jakości energii.

Wykorzystanie technologii magazynowania energii zarówno w postaci tradycyjnych elektrowni szczytowo-pompowych jak i w postaci bateryjnych magazynów energii elektrycznej stanie się w najbliższych latach podstawą bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności dostaw prądu w warunkach znacznego wzrostu udziału niesterowalnych, odnawialnych źródeł energii.