Meta Pixel script image

Maciej Górski

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

20 maja 2024 r. Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła uchwałę o powołaniu Pana Macieja Górskiego w skład Zarządu XII kadencji od 24 czerwca 2024 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

W latach 2005-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ENEA S.A. odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie grupą kapitałową, restrukturyzację i nadzór nad procesem przygotowania spółki do debiutu giełdowego. W latach 2014-2016 był związany z Grupą Kapitałową PGE, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki PGE Energia Odnawialna S.A. W latach 2020-2024 pełnił funkcję Country Managera w Photon Energy, sprawując nadzór na całością działalności spółki w Polsce, w tym rozwoju projektów PV oraz nad procesami nabycia i sprzedaży projektów PV oraz integracji firmy Lerta S.A. działającej na rynku usług elastyczności.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również m.in. doradztwo w procesach prywatyzacyjnych m.in. PKN Orlen czy LOTOS S.A. (Business Management and Finance 1999-2001), doradztwo w procesach sprzedaży firm z branży FMCG, telekomunikacyjnej oraz doradztwo dla firm z branży energetycznej (PricewaterhouseCoopers 2001-2005), pełnienie funkcji Dyrektora Naczelnego ds. Inwestycji Kapitałowych w KGHM Polska Miedź (2013-2014) oraz stanowiska menedżerskie w funduszach private equity takich jak Capital Partners S.A. (2006-2010), EQT Partners S.A. (2010-2011), Oresa Ventures (2011-2012) i Equitin Partners (2016-2020). W trakcie swojej kariery zawodowej zasiadał także w radach nadzorczych ponad 20 spółek.