Meta Pixel script image

Rekultywacja terenów

 

 

W PGE przywracamy wartości użytkowe i przyrodnicze terenom pogórniczym, aby odtworzyć lub ukształtować nowe cechy środowiskowe. W tym celu określamy rodzaje i metody rekultywacji oraz przedstawiamy wizje krajobrazu po zakończonej rekultywacji.

Na obszarze terenów pogórniczych Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów dominuje obecnie leśny kierunek rekultywacji. Można wstępnie oszacować, że docelowo do zagospodarowania leśnego przekazanych zostanie ok. 5500 ha terenu z uwzględnieniem pasów ochronnych przy zbiornikach wodnych.

Kopalnia Bełchatów przekazała już Lasom Państwowym ponad 1500 ha zrekultywowanych, zalesionych gruntów. Góra Kamieńsk jest obecnie najwyższym wzniesieniem w środkowej Polsce o wysokości 395 m n.p.m.

Zrekultywowany teren Góry Kamieńsk, oprócz funkcji przyrodniczych, pełni także role gospodarcze i społeczne. Zlokalizowana tam farma wiatrowa – Park Wiatrowy Kamieńsk – składa się z 15 turbin wiatrowych o mocy 30 MW i produkuje czystą energię dla ok. 6 tys. gospodarstw domowych. Na Górze Kamieńsk znajduje się również całoroczny kompleks rekreacyjno-sportowy. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk” jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Turyści mają do dyspozycji ścieżki rowerowe, stok narciarski z trasami o zróżnicowanym stopniu trudności oraz tor saneczkowy.

W rejonie Bełchatowa trwa rekultywacja kolejnych terenów. W wyniku rekultywacji powstaną dwa wzniesienia i dwa jeziora.

W 2021 roku rozpoczęliśmy prace w kierunku wypłycenia wyrobiska masami ziemnymi. Proces zakończy się w 2033 roku. W następnych latach, do 2043, zajmiemy się kształtowaniem skarp wyrobiska. Na terenie eksploatowanych obecnie wyrobisk Pola Bełchatów i Pola Szczerców powstaną dwa zbiorniki wody o łącznej powierzchni lustra wody przeszło 4000 ha. Zmieszczą się w nich nawet 3 mld metrów sześciennych wody. W najgłębszym miejscu głębokość zbiorników osiągnąć może ok. 170 m. Oznacza to, że bełchatowskie jeziora będą głębsze od najgłębszego jeziora w Polsce – jeziora Hańcza.

Formowanie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców, czyli następnego po Górze Kamieńsk wzniesienia w pobliżu kopalni, zostało już zakończone. Zwałowisko osiągnęło swoją docelową wysokość i kształt i od 2002 roku jest poddane rekultywacji w kierunku leśnym, zadarnieniowym i przemysłowym. Na części wierzchowiny oraz na zboczu południowo-zachodnim i na części zbocza południowego zaplanowaliśmy budowę instalacji fotowoltaicznych. Nowa góra będzie także pełniła funkcję rekreacyjną.

W przypadku kopalni Turów, rekultywacja ukierunkowana jest na zagospodarowanie leśne. Prowadzona jest na bieżąco na terenach, na których zakończyliśmy eksploatację. Zrekultywowane zwałowisko zewnętrzne Kopalni w Turowie to kompleks leśny o powierzchni ponad 21 km2, który oprócz walorów krajobrazowych stanowi nieoceniony obszar tlenotwórczy gminy Bogatynia.