Ze względu na szeroki profil działalności i nowe inicjatywy podejmowane w sektorze energetycznym nieustannie poszukujemy ekspertów z doświadczeniem w różnych dziedzinach. Szczególnie cenimy nastawienie na współpracę i zaangażowanie - wiedza, umiejętności i kwalifikacje pracowników są najważniejszym kapitałem, który pozwala organizacji realizować jej misję i cele. Staramy się budować różnorodne zespoły, których członkowie posiadają komplementarną wiedzę i umiejętności. W naszej ocenie, klucz do rozwoju to zespoły wielopokoleniowe, gdzie zmiana zachodzi płynnie, a pracownicy, przy wsparciu organizacji, dzielą się wiedzą i przekazują ją młodszym stażem i doświadczeniem koleżankom i kolegom. To gwarancja stabilności i ciągłego rozwoju zarówno pracownika, jak i organizacji.

 

 

Rynek Mocy jest stosunkowo nowym obszarem w polskiej energetyce. Miałem więc, okazję uczestniczyć w projektowaniu i wdrażaniu procesów Rynku Mocy w Grupie PGE. Zespół, w którym pracuję, liczy siedem osób. Stawiamy na koleżeńskie relacje i zbudowaliśmy pozytywną atmosferę współpracy. Bardzo cenię sobie dużą swobodę zawodową, dlatego wspólnie z kierownikiem ustalamy zakres pracy, który z jednej strony jest rozwojowy i interesujący, a z drugiej strony wpisuje się w listę zadań realizowanych przez nasz zespół. Takie podejście daje mi satysfakcję i poczucie realnego wpływu mojej pracy na cały obszar Rynku Mocy w Grupie PGE. Podoba mi się sposób komunikacji wewnątrz spółki, nie tworzący niepotrzebnego dystansu i opierający się na partnerskich relacjach
Łukasz, Wydział Rynku Mocy, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Bieżące zadania wyznaczają często aktualne potrzeby spółki, a ich zakres jest szeroki. Jeżeli chodzi o atmosferę w pracy to tworzą ją ludzie, a ludzie w mojej firmie są zaangażowani, zmotywowani i profesjonalni, nie zapominają przy tym o podstawowych wartościach, są koleżeńscy i serdeczni. Grupa PGE kojarzy się ze stabilnością, którą cenię. Jednocześnie Grupa PGE nie boi się podejmować wyzwań związanych z transformacją energetyczną, udowadniając swoją wiarygodność i siłę. Taka organizacja daje wiele możliwości, a przede wszystkim to co najcenniejsze, współpracę ze wspaniałymi ludźmi, ekspertami w swoich dziedzinach.
Jan, Departament Bezpieczeństwa, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Pracę w centrali PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna rozpocząłem w 2019 r. W Departamencie HR do moich obowiązków należy m.in. prowadzenie rekrutacji, współpraca z oddziałami i spółkami nadzorowanymi oraz współudział projektach dotyczących strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Jestem osobą stawiającą kontakty międzyludzkie na pierwszym miejscu, więc praca w obszarze HR przynosi mi wielką satysfakcję. Sprzyja temu bardzo dobra atmosfera w firmie, którą tworzą otwarci, sympatyczni i profesjonalni pracownicy, chętnie dzielący się wiedzą i zawsze służący wsparciem. PGE GiEK umożliwia systematyczny rozwój, daje też stabilne i komfortowe warunki zatrudnienia. Grupa PGE wyraźnie wyróżnia się wśród innych pracodawców. Każdy dzień pracy jest nowym wyzwaniem, które pozwala stawiać sobie ciągle nowe cele.
Łukasz, Departament HR, PGE GiEK S.A.
Pracę w PGE rozpoczęłam w 2010 r. jako stażystka. W zasadzie od początku zajmuję się prowadzeniem postępowań zakupowych -  w ramach Prawa Zamówień Publicznych oraz regulacji wewnętrznych. Pracowałam nad wdrożeniem systemu zakupowego a także organizowałam konferencje obszarowe. Dzięki swoim obowiązkom mam możliwość poznawania wielu ludzi w organizacji, uczestniczenie w różnorodnych projektach - tych małych i największych. Bywa ciężko i stresująco, jednak ta praca ma sens i często kończy się sukcesem. Zespół ludzi, z którymi pracuję, to specjaliści w swoich dziedzinach i fajnie się z nimi współpracuje. Po blisko 11 latach pracy w PGE mogę śmiało powiedzieć, że nauczyłam się, jak działać pod presją, zarządzać swoim czasem, a także przekonałam się, że stałe w życiu zawodowym są tylko zmiany.
Małgorzata, Departament Zakupów, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
W PGE GiEK pracuję od momentu powstania spółki, posiadam 28-letni staż pracy. Moje praca w obszarze HR związana jest głównie z obsługą kadrową pracowników. Lubię wyzwania i kontakt z ludźmi, więc realizacja moich zadań daje mi zawodową satysfakcję. Gdy muszę działać na najwyższych obrotach czy w stresie, jest to możliwe, bo działam w zgranym zespole. Pracę w Grupie PGE cenię za jasne stawianie priorytetów, konkretnie określoną misję czy różnorodne możliwości rozwoju osobistego. Kodeks Etyki PGE zapewnia poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Kultura pracy w mojej firmie nauczyła mnie szacunku do współpracowników, poszanowania dla naszego czasu, przestrzegania zasad i tego, że dokładając do pracy uśmiech na co dzień możemy sprawić przyjemność innym, a sobie dać poczucie spełnienia. 
Elżbieta, Departament HR, PGE GiEK S.A.
Pracę w obszarze HR w bełchatowskiej kopalni rozpoczęłam w 2019 r. Do moich obowiązków należy tworzenie analiz i raportowaniu w zakresie płacowo-kadrowym. Współpracuję przy opracowywaniu sprawozdań dla instytucji zewnętrznych. W mojej pracy cenię jej różnorodność oraz to, że idealnie wpisuje się w moje umiejętności. Wymaga dokładności i analitycznego myślenia, a także nigdy nie jest monotonna czy nudna. Moi przełożeni darzą mnie szacunkiem i zaufaniem. Wysoka kultura współpracowników oraz szczere relacje między ludźmi sprawiają, że do pracy przychodzę z przyjemnością. To, co wyróżnia moim zdaniem PGE GiEK spośród innych firm to fakt, że tutaj docenia się i wspiera pracę zespołową. Dużo uwagi poświęca się dobrej atmosferze w pracy, co zachęca do rozwoju i doskonalenia umiejętności.
Renata, Departament HR, PGE GiEK S.A.
Z Grupą PGE jestem związany od 2015 r., a w PGE Baltica pracuję od roku. W Obszarze Rozwoju Biznesu zajmuję się wsparciem analitycznym dla fazy przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem modeli efektywności ekonomicznej.  Pomimo charakteru mojej pracy, skupionej na danych i liczbach, jej najważniejszym aspektem jest współpraca z ludźmi. Dzięki temu mogę czerpać z wiedzy i profesjonalizmu ekspertów z każdej dziedziny sektora energetycznego, którzy pracują w Grupie PGE i to jest największy atut  mojej pracy. 
Filip, Obszar Rozwoju Biznesu, PGE Baltica
Pracę w PGE Baltica zaczęłam w 2020 roku. Zajmuję się planowaniem systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz kwestiami środowiskowymi w projektach związanych z budową morskich farm wiatrowych. Lubię swoją pracę za to, że mogę pracować w międzynarodowym środowisku i budować świadomość bezpieczeństwa wśród współpracowników. W mojej firmie panuje przyjazna i otwarta atmosfera. Pracę w Grupie PGE cenię przede wszystkim za stabilność i poczucie misji, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dzięki mojej pracy czuję, że robię coś ważnego. Bardzo cenię sobie współpracę z wysokiej klasy specjalistami, których w PGE Baltica nie brakuje.
Justyna, Obszar Zarządzania Projektami, PGE Baltica
Swoją pracę w PGE Baltica zacząłem w 2019 r. od programu stażowego „PROjektuj Karierę”, po zakończeniu którego zostałem pracownikiem spółki. Zajmuję się projektowaniem i optymalizacją rozmieszczenia turbin wiatrowych na farmie, analityką pomiarów wiatrowych oraz tworzeniem narzędzi do wsparcia zespołu z zakresu analiz przestrzennych. Moja praca pozwala mi stale pogłębiać wiedzę o branży offshore. W PGE Baltica panuje przyjazna atmosfera. Obok relacji zawodowych, tworzymy też te mniej formalne, towarzyskie. Zawsze także możemy liczyć na życzliwość kadry zarządzającej. W pracy w Grupie PGE najbardziej cenię możliwość brania udziału w transformacji energetycznej kraju. Mam wkład w innowacje i rozwój energetyki w Polsce. Cały czas uczę się czegoś nowego. 
Maciej, Obszar Morska Farma Wiatrowa, PGE Baltica
Pracę w PGE Synergia rozpoczęłam w 2020 r. Zajmuję się obsługą spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE w zakresie sprawozdawczości i księgi głównej. Swoją pracę lubię za możliwość zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń. Serdeczna atmosfera w zespole sprawia, że z przyjemnością przychodzę do pracy. Spółka wyróżnia się na tle innych pracodawców nie tylko tym, że rozwijamy tu wiele różnorodnych projektów, lecz także oferując swoim pracownikom szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych takich jak opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dofinansowanie wypoczynku oraz wiele innych. Praca w PGE uczy odpowiedzialności, budowania relacji oraz umożliwia podejmowanie nowych wyzwań. 
Agata, Departament Usług Finansowo-Księgowych, PGE Synergia sp. z o.o.
Swoją przygodę z PGE rozpoczęłam na początku 2021 r. Zarządzam zespołem Service Desk, który jest centralnym punktem kontaktu dla wszystkich pracowników Grupy PGE odnośnie problemów IT. Zajmujemy się obsługą zgłoszeń użytkowników, świadczymy wsparcie oraz zapewniamy sprawną relokację zgłoszeń do kolejnych specjalistów. W razie reklamacji naprawiamy problemy, bo naszym priorytetem jest zadowolenia użytkowników sprzętu i usług IT. Atmosfera w firmie sprawia, że nawet w okresie pandemii udaje się służyć wzajemną pomocą i wsparciem.  PGE ma dobrą opinię na rynku i jest znaną marką, która rekomendowali mi też znajomi. Spotkałam też kilka osób, które wróciło do pracy w PGE po krótkiej przerwie – dla mnie to najlepsze polecenie, jakie może być. 
Magda, Wydział Service Desk, PGE Systemy S.A.
Pracę w PGE Systemy rozpoczęłam w 2018 roku. Od samego początku spółka zrobiła na mnie dobre wrażenie – rekrutacja przebiegła sprawnie, a później szybko poczułam się częścią firmy. Zajmuję się projektami innowacyjnymi jak np. budowa systemu łączności krytycznej w oparciu o technologię LTE dla sektora energii. Lubię swoją pracę ze względu na przekrojowy charakter zadań. Nie bez znaczenia jest też atmosfera panująca w zespole – jesteśmy ze sobą zżyci, jest profesjonalnie i serdecznie. Pracę w PGE Systemy cenię za możliwość brania udziału w wyjątkowym projekcie, który w tej branży jest przedsięwzięciem unikatowym. Zobaczyłam, jak powstają rzeczy ważne – od koncepcji, testów, aż po główne miejsce w strategii całej Grupy na najbliższe lata; rzeczy, które dają nadzieję na spójny ogólnopolski system łączności, na który energetyka czeka od wielu lat.
Marta, Departament Telekomunikacji, PGE Systemy S.A.
Moja praca polega na przygotowywaniu raportów, zestawień i zarządczych analiz finansowych. Daje to możliwość  zrozumienia specyfiki działalności przedsiębiorstwa, a dla mnie jest to bardzo cenne. Mam też możliwość wykorzystania tu mojej wiedzy zdobytej na studiach o profilu matematycznym. W PGE Dystrybucja nie tylko zdobywam nowe umiejętności w obszarze kontrolingu, ale także mam szansę poznania branży energetycznej. Do zalet tej pracy zaliczam wiele ambitnych wyzwań, nowych inicjatyw realizowanych w dynamicznym zespole z jednoczesną możliwością samodzielnego działania, możliwość rozwoju zawodowego, w przyjaznej atmosferze i partnerskich relacjach. Istotny jest także pakiet benefitów pozapłacowych i elastyczność czasu pracy.
Anna, Biuro Kontrolingu, PGE Dystrybucja
W mojej pracy zajmuję się ewidencją czasu pracy i środków trwałych, zaopatrzeniem wydziałów w materiały biurowe oraz współpracą z zakresu zobowiązań i sprzedaży. Swoją pracę lubię za możliwości rozwoju i zdobywania kompetencji. Atmosfera panująca w firmie jest bardzo przyjazna i ciepła. Osoby, z którymi współpracuję, są bardzo pomocne, życzliwe i mogę zawsze liczyć na pomoc. Takie podejście  sprawia, że mniej odczuwa się stres, który towarzyszy np. osobie nowozatrudnionej. Spółka zachęca pracowników do ochrony i dbania o środowisko, np. poprzez sadzenie nowych drzew z młodzieżą szkolną.  Współpracuje czynnie z młodzieżą i dziećmi. Zachęca pracowników do udziału w akacjach charytatywnych i wolontariacie.
Karolina, Wydział Administracji i Logistyki, PGE Dystrybucja
Pracę w branży rozpocząłem jako absolwent studiów o kierunku energetycznym w 1993 roku w Elektrowni Rybnik w Wielopolu. Od tego czasu miałem możliwość przejść przez niemal wszystkie techniczne poziomy związane z wytwarzaniem energii, a aktualnie pracuję nad wdrażaniem projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych w kilku lokalizacjach na terenie całego kraju. Różnorodność zadań, wyzwania rynku i współczesnej energetyki sprawiają, iż każdy dzień spędzony w pracy jest niezwykle emocjonujący. PGE jest doskonałym miejscem pracy dla wszystkich, dla których przyszłość jest najważniejsza, bo w doskonały sposób pozwala połączyć możliwość realizacji własnych celów ze stabilnością i bezpieczeństwem, dając jednocześnie poczucie wpływu na sprawy ważne, służąc społeczeństwu. Dzięki pracy w PGE nauczyłem się odpowiedzialności i optymizmu w patrzeniu w przyszłość, co przydaje się też w życiu prywatnym.
Grzegorz, Dział Projektów Inwestycyjnych, PGE Energia Ciepła
W spółce zaczęłam pracować w roku 2010,  ucząc się wszystkiego od podstaw. Pracuję w Dziale Zakupów. Nadzoruję realizację i rozliczanie umów. Zajmuję się też ich archiwizacją. Prowadzę korespondencję z partnerami zewnętrznymi. Moja praca wymaga dobrej organizacji. Lubię ją za wyzwania, jakie w niej napotykam, co wymaga ciągłej nauki i poszukiwania nowych rozwiązań. Cenię sobie możliwość współpracy z wieloma profesjonalistami z różnych dziedzin, od których można się wiele nauczyć. W naszym  zespole panuje bardzo dobra atmosfera. Ponieważ składa się on z osób w różnym wieku, jedni uczą się od drugich. Dzięki udziałowi w kilku dużych projektach, poszerzyłam swoją wiedzę na temat działania tak dużego przedsiębiorstwa. W PGE nauczyłam się również pracy na różnych systemach informatycznych.
Małgorzata, Dział Zakupów, PGE Energia Ciepła
W PGE Synergia zajmuję się obsługą kadrową pracowników innych spółek należących do Grupy PGE. Myślałam, że moje wcześniejsze doświadczenia zawodowe nauczyły mnie wszystkiego, czego mogę się w mojej pracy spodziewać, ale PGE odkryła przed mną nieznane jeszcze obszary. Wskazała inne, efektywniejsze sposoby na procesowanie zdarzeń kadrowych. Właśnie za to cenię swoją pracę. Pozwala na ciągłe poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń. Zawsze mogę liczyć na pomoc zespołu, który chętnie dzieli się ze mną swoim doświadczeniem. PGE daje mi poczucie stabilności zatrudnienia, pozwala zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym. Uwielbiam pracę z ludźmi, a tutaj mogę współpracować z ludźmi z różnych obszarów.
Angelika, Departament Usług HR, PGE Synergia
W Departamencie Bezpieczeństwa PGE pracuję od 2017 r. Zajmuję się obszarem ochrony danych osobowych, m.in. znanym RODO. To zagadnienie, które wymaga stałego monitorowania i uważności. Swoją pracę lubię za to, że każdy dzień może być wyzwaniem, a zarazem niespodzianką. Bieżące zadania wyznaczają często aktualne potrzeby spółki, a ich zakres jest szeroki. Jeżeli chodzi o atmosferę w pracy to tworzą ją ludzie, a ludzie w mojej firmie są zaangażowani, zmotywowani i profesjonalni, nie zapominają przy tym o podstawowych wartościach, są koleżeńscy i serdeczni. Grupa PGE kojarzy się ze stabilnością, którą cenię. Jednocześnie Grupa PGE nie boi się podejmować wyzwań związanych z transformacją energetyczną, udowadniając swoją wiarygodność i siłę. Taka organizacja daje wiele możliwości, a przede wszystkim to co najcenniejsze, współpracę ze wspaniałymi ludźmi, ekspertami w swoich dziedzinach.
Ewelina, Departament Bezpieczeństwa, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

W PGE specjaliści/profesjonaliści z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym znajdują zatrudnienie w departamentach prawnych, finansowych, HR-owych czy administracyjnych. Realizują procesy inwestycyjne, zakupowe i logistyczne. Zajmują się segmentem handlowym i obsługą klienta. Zarządzają obszarem komunikacji korporacyjnej i marketingu. Opiekują się zasobami teleinformatycznymi i sferą ICT. W energetyce mamy różne kompetencje i umiejętności, ale zawsze pracujemy razem.