Meta Pixel script image

Parki Narodowe

PGE współpracuje z parkami narodowymi od 2020 roku. Działania realizowane są w ramach autorskiego programu środowiskowego „Energia Rytmu Natury” wspólnie z Biebrzańskim, Wigierskim, Magurskim, Narwiański, Kampinoskim, Świętokrzyskim, Słowińskim oraz Roztoczańskim Parkiem Narodowym. W 2024 roku do programu dołączył Bieszczadzki, Ojcowski oraz Woliński Park Narodowy.

Współpraca PGE z parkami narodowymi koncentruje się głównie na działaniach z zakresu ochrony gatunków zagrożonych, w tym monitoringu stanu i liczebności zwierząt oraz roślin w ekosystemach, realizacji badań naukowych, których wyniki służą m.in. zaplanowaniu działań ochronnych, a także na działaniach służących zachowaniu bioróżnorodności czyli bogactwa roślin, zwierząt, terenów bagiennych i różnorodności krajobrazu w poszczególnych parkach narodowych. Łącznie podczas dotychczasowej trzyletniej współpracy zrealizowano ponad 260 projektów, a na 2024 rok w ramach projektów środowiskowych zaplanowano 80 różnorodnych inicjatyw.