Parki Narodowe

PGE współpracuje z polskimi parkami narodowymi przy inicjatywach z zakresu ochrony przyrody, klimatu i realizacji badań naukowych.

 

Kampinoski Park Narodowy

Współpraca z Kampinoskim Parkiem Narodowym rozpoczęła się w 2021 roku. Pierwszy projekt na rzecz Parku zrealizowali Wolontariusze PGE, którzy uporządkowali teren Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w miejscowości Granica. Ich praca dotyczyła m.in. konserwacji ławek, ogrodzenia i tablic informacyjne oraz działania porządkowe jak koszenie trawy czy grabienie liści. 

 

 

 

Biebrzański Park Narodowy

Pierwszym projektem na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego było ratowanie przed wycinką 100-letniego drzewa rosnącego na jego terenie. Klon zwyczajny wymagał zabiegów chirurgicznych i powiązania specjalistycznymi linami. Bez tego drzewo zagrażało poruszającym się w pobliżu pieszym i pojazdom. Zabiegi chroniące drzewo przed wycinką były kosztowne, na ich przeprowadzenie Fundacja PGE uruchomiła dedykowaną darowiznę.

 

 

Kolejnym projektem jest fotowoltaika w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Grupa PGE oraz Fundacja PGE wsparły Biebrzański Park Narodowy zarówno finansowo, jak i merytorycznie, w realizacji projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na dwóch kluczowych dla Parku budynkach, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i budynku informacji turystycznej w Grzędach. Dzięki temu ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla w Parku. Jest to pierwszy projekt fotowoltaiczny, rozwijający odnawialne źródła energii, realizowany wspólnie przez naszą Grupę oraz Fundację PGE. Fundacja przekazała środki na montaż paneli, a nasi pracownicy udzieli wsparcia merytorycznego dyrekcji Parku, co pozwoli zlecić budowę obu elektrowni według najbardziej optymalnych parametrów.

 

 

W Biebrzańskim Parku Narodowym odbyły się również warsztaty fotograficzne dla naszych pracowników, których celem było ukazanie piękna unikalnej przyrody doliny rzeki Biebrzy, rozległych torfowisk oraz rzadkich, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, ptaków i zwierząt. Zdjęcia wykonane podczas warsztatów zostały zaprezentowane na wystawie „Dolina Biebrzy” prezentowanej w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w październiku 2021 roku.

 

 

 

 

Świętokrzyski Park Narodowy

Na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego realizujemy projekt fotowoltaiczny. Polega on na wykonaniu i montażu instalacji fotowoltaicznej, która stanowić będzie fragment kompleksowej modernizacji energetycznej budynku. Podobnie jak przy realizacji projektu fotowoltaicznego w Biebrzańskim Parku Narodowym, wsparliśmy dyrekcję Świętokrzyskiego Parku Narodowego zarówno merytorycznie, jak i finansowo. Darowiznę na realizację tego przedsięwzięcia przekazała Fundacja PGE.

 

 

 

Roztoczański Park Narodowy

W 2021 roku rozpoczęliśmy również współpracę z Roztoczańskim Parkiem Narodowym w zakresie ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych na jego terenie. Projekt realizowany ze środków przekazanych przez Fundację PGE składa się z dwóch zadań: projektu badawczo-ochronnego zatytułowanego „Roztoczańskie bociany – ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów” oraz rewitalizacji ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance.

Głównym celem projektu badawczo-ochronnego jest poznanie aktualnego stanu populacji obu gatunków oraz potrzeb ochrony ptaków i ich siedlisk występujących w Roztoczańskim Parku Narodowym i otulinie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na przyrodnicze wartości Roztocza i potrzebę ich ochrony przed zanikiem. W ramach planowanych działań wykonana zostanie inwentaryzacja wszystkich gniazd bociana białego w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego z podaniem koordynatów gniazda, jego umiejscowienia, stanu oraz potrzeb ochrony. Podobne działania, rozszerzone o poszukiwania nowych gniazd, planowane są w stosunku do bociana czarnego gniazdującego w granicach Parku. Prace zostaną udokumentowane materiałem fotograficznym obrazującym wszystkie interesujące aspekty wykonywanych prac (fotografie ptaków, gniazd, siedlisk, zagrożeń). W odniesieniu do bociana białego, kontrolami objęte zostaną, leżące w granicach otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego, obszary gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Tereszpol, Zamość i Zwierzyniec.

Dofinansowana przez Fundację PGE ścieżka dendrologiczna to wytyczone oraz oznakowane alejki na powierzchni ok. 3,2 ha. Na ścieżce zgromadzono ok. 65 gatunków drzew i krzewów pozostałych po dawnych szkółkach drzew leśnych i ozdobnych, prowadzonych w latach 1897-1926 przez leśników Ordynacji Zamoyskiej. Pośród rodzimych gatunków prezentowane są również gatunki „egzotyczne”, pochodzące m.in. z Ameryki Północnej i Azji. Wszystkie gatunki opisane są na pulpitach z dedykowanymi planszami, zawierającymi ryciny, cechy gatunkowe oraz prezentujące występowanie poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów. Cała ścieżka ma długość około 1 km, a czas jej przejścia zajmuje 30 minut.

 

 

 

Wigierski Park Narodowy

PGE nawiązała współpracę z Wigierskim Parkiem Narodowym, dzięki której w 2022 roku zostaną zrealizowane aktywności z zakresu promowania postaw ekologicznych, ochrony przyrody, popularyzacji aktywności sportowych na obszarach leśnych, aktywizacji młodzieży szkolnej oraz seniorów, jak również edukacji na temat gatunków zwierząt występujących na terenach Parku. Działania te zostaną zrealizowane dzięki wsparciu Fundacji PGE w ramach projektu „Z energią łączymy pokolenia”.

 

 

Słowiński Park Narodowy

PGE nawiązała współpracę ze Słowińskim Parkiem Narodowym, dzięki której w 2022 roku zostaną zrealizowane m.in. projekty z zakresu ochrony ptaków. Kluczowym projektem realizowanym przez Park i PGE jest międzynarodowa konferencja naukowa  „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie”. Wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń między polskimi i zagranicznymi parkami narodowymi, w szczególności tymi, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych.


W ramach współpracy PGE ze Słowińskim Parkiem Narodowym w szkołach podstawowych położonych na terenie otuliny Słowińskiego Parku Narodowego przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna pt. „Ochrona ptaków przed kolizjami ze szklanymi powierzchniami”. Ponadto, wspólne działania obejmą także ogólnopolski konkurs dla uczniów placówek plastycznych i graficznych na przygotowanie projektu logo Słowińskiego Rezerwatu Biosfery z okazji 55-lecia powołania Słowińskiego Parku Narodowego oraz 45. rocznicy wpisania Parku na listę Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO.