Meta Pixel script image

Wolontariat Pracowniczy PGE

Program Wolontariatu Pracowniczego PGE powstał w 2014 r., by wspierać społeczności lokalne oraz włącza się w realizację wartościowych projektów edukacyjnych i środowiskowych.  W sześciu edycjach programu w latach 2014-2019 ponad 850 wolontariuszy PGE zrealizowało 267 autorskich projektów wolontariackich na terenie całego kraju.

 

 

W 2020 roku wolontariat pracowniczy przekierowany został na działania związane z pandemią. Wsparciem zostali objęci Powstańcy Warszawscy, kombatanci, seniorzy i byli pracownicy PGE. Wolontariusze włączyli się także we wsparcie infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Udzielali informacji osobom dzwoniącym w sprawach związanych z koronawirusem. W pracę obu infolinii włączyło się łącznie 130 wolontariuszy z Grupy PGE.

 

 

Działania wolontariuszy w naszych spółkach wspierają, monitorują i zabezpieczają doświadczeni koordynatorzy, którzy mają na swoim koncie wiele zrealizowanych przedsięwzięć z zakresu wolontariatu i CSR. Stworzyliśmy dogodne warunki do prowadzenia akcji pomocowych, pośrednicząc w kontaktach z osobami potrzebującymi, a także udostępniając wolontariuszom w miarę możliwości środki i zasoby firmowe.