Meta Pixel script image

W  dynamicznie zmieniającym się sektorze energetycznym kreujemy nowe ścieżki rozwoju, a jednym z najważniejszych obszarów naszego działania, posiadającym największy potencjał, są odnawialne źródła energii. Realizowane przez nas rozwiązania techniczne, wspierające sektor elektroenergetyczny, obejmują między innymi technologie magazynowania energii oraz cały proces związany z eksploatacją elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii.

W swojej działalności B+R koncentrujemy się na:

  • wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego i systemów predykcji do obniżenia ilości awarii instalacji OZE,
  • optymalizacji procesów w kierunku zwiększenia produktywności z poszczególnych elektrowni wiatrowych,
  • wykorzystaniu magazynów energii zintegrowanych z OZE do stabilizacji i regulacji pracy sieci elektroenergetycznej.