Meta Pixel script image

Akademia MKS Mazur Ełk

Akademia Piłkarska MKS Mazur Ełk szkoli młodych zawodników w 5 zespołach: Żak, Orlik, Młodzik, Trampkarz oraz Junior Starszy. Szkolenie dzieci oraz młodzieży to jedno z najważniejszych zadań klubu, które jest realizowane poprzez rozwijanie potencjału sprawnościowego, kształtowanie umiejętności techniczno-poznawczych, krzewienie kultury fizycznej oraz budowanie postaw obywatelskich i współdziałania w grupie.

Celem jest rozwój charakterologiczny zawodników i wzmocnienie ich potencjału piłkarskiego, co w niedalekiej przyszłości wpłynie na osiąganie wysokich wyników sportowych i dalszy rozwój „przyszłych mistrzów”. MKS Mazur Ełk szkoli i wychowuje ponad 120 piłkarzy, stale angażując ich do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, pod bacznym okiem licencjonowanych trenerów i wspomagających trenerów asystentów.