Meta Pixel script image

Jednym z kluczowych działań, które podejmujemy w Grupie PGE jest zamykanie obiegu surowców. Gospodarka obiegu zamkniętego i zwiększenie stopnia wykorzystania surowców stanowi istotny proces we wszystkich obszarach działalności Grupy, wspierający osiągnięcie  neutralności klimatycznej Grupy do 2050 roku.

Podejmowane w obszarze GOZ działania polegają na zamykaniu obiegu surowców, ochronie zasobów naturalnych oraz minimalizowaniu niekorzystnego oddziaływania na środowisko m.in. poprzez ograniczenie ilości wytworzonych i niezagospodarowanych odpadów w Grupie PGE.

W trakcie procesów produkcyjnych powstaje kilkanaście milionów ton odpadów. Dzięki naszym staraniom, materiały te są w  znacznym stopniu przekształcane w pełnowartościowe produkty i wprowadzane na rynek.

Dziś w dobie transformacji stawiamy sobie nowe wyzwania związane z rozwojem i wdrażaniem technologii przetwarzania odpadów i odzysku surowców z instalacji OZE. Dlatego uruchomiliśmy budowę Centrum Badań i Rozwoju GOZ, który będzie centralnym ośrodkiem kompetencji badawczo-rozwojowych w obszarze zagospodarowania odpadów z przemysłu energetycznego.