Lasy pełne energii

Realizujemy program „Lasy pełne energii” już od 22 lat. W tym czasie posadziliśmy 600 tys. drzew, głównie sosen, świerków i dębów. Dzięki temu odbudowujemy drzewostan w polskich lasach i poprawiamy jakość powietrza oraz stan wód gruntowych. 

Czytaj więcej

Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody jest najstarszym stowarzyszeniem działającym na rzecz ochrony przyrody i edukacji w Polsce, które powstało w 1928 roku. Od 1957 roku nieprzerwanie wydaje miesięcznik "Przyroda Polska". 

Czytaj więcej

Parki Narodowe

Współpracujemy z pięcioma parkami narodowymi. Wyposażamy je w odnawialne źródła energii, organizujemy wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Promujemy parki narodowe poprzez plenerowe wystawy fotograficzne i badania naukowe. 

Czytaj więcej

Ochrona ptaków

Zamontowaliśmy blisko 30 tys. platform dla bocianów. Realizujemy program reintrodukcji sokoła wędrownego w Polsce. Wdrożyliśmy najnowszą technologię, minimalizującą ryzyko kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi. 

Czytaj więcej

Rekultywacja terenów

Przywracamy wartości użytkowe i przyrodnicze terenom pogórnicznym, czyniąc z nich popularne w regionie miejsca dla turystyki i rekreacji. 

Czytaj więcej