Meta Pixel script image
lasypen

Lasy pełne energii

Realizujemy program „Lasy pełne energii” już od 23 lat. W tym czasie posadziliśmy blisko 900 tys. drzew, głównie sosen, świerków i dębów. Dzięki temu zwiększamy świadomość uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu.

Czytaj więcej
lop_andrzej-juchniewicz-6-1920x1080_new

Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody jest najstarszym stowarzyszeniem działającym na rzecz ochrony przyrody i edukacji w Polsce, które powstało w 1928 roku. Od 1957 roku nieprzerwanie wydaje miesięcznik "Przyroda Polska". 

Czytaj więcej
v2

Energia Rytmu Natury

PGE we współpracy z dziewięcioma parkami narodowymi realizuje szereg działań środowiskowych, m.in. projekty edukacyjne, w tym cykl filmów przyrodniczych pt. „Energia rytmu natury” oraz „Spacerownik” po parkach narodowych.

Czytaj więcej
biebrzanski-park-narodowy-fot_mieczyslaw-nowak-1126x634

Parki Narodowe

PGE współpracuje z dziewięcioma parkami narodowymi: Biebrzańskim, Świętokrzyskim, Roztoczańskim, Kampinoskim, Wigierskim, Narwiańskim, Magurskim, Słowińskim i Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, realizując projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego, bioróżnorodności oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. 

Czytaj więcej
ochrona-ptakow

Ochrona ptaków

Zamontowaliśmy blisko 30 tys. platform dla bocianów. Realizujemy program reintrodukcji sokoła wędrownego w Polsce. Wdrożyliśmy najnowszą technologię, minimalizującą ryzyko kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi. 

Czytaj więcej
g_kamiensk_03-1650

Rekultywacja terenów

Przywracamy wartości użytkowe i przyrodnicze terenom pogórnicznym, czyniąc z nich popularne w regionie miejsca dla turystyki i rekreacji. 

Czytaj więcej
Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez wdrażanie wysokich i ekonomicznie uzasadnionych standardów technologicznych.

Czytaj więcej