Zgłoś innowację - formularz

Dane rozwiązania

Obszar, którego dotyczy Rozwiązanie
Status własności intelektualnej Rozwiązania
Szacowany czas wdrożenia Rozwiązania do działalności przemysłowej:

 

Potencjalne rynki Rozwiązania

 

Oczekiwania zgłoszeniodawcy i niezbędne nakłady

 

Dane zgłoszeniodawcy

lub osoby upoważnionej do reprezentowania zgłoszeniodawców