Meta Pixel script image

Kontakt w sprawach korporacyjnych

Recepcja główna

+48 (22) 340 11 77        kontakt@gkpge.pl

 

 

Dane kontaktowe 

Siedziba:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin

Adres do korespondencji:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

 

Dane firmy

KRS:
0000059307

 

Kapitał zakładowy:
19.183.746.098,70 ZŁ
 

 

NIP:
526-025-05-41

 

Kapitał wpłacony:
19.183.746.098,70 ZŁ
 

 

REGON:
006227638