Kontakt w sprawach korporacyjnych

Recepcja główna

+48 (22) 340 11 77        kontakt@gkpge.pl

 

 

Dane kontaktowe 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

 

Dane firmy

KRS:
0000007353

Kapitał zakładowy:
19 165 048 497,25 zł

NIP:
526-253-31-54

Kapitał wpłacony:
19 165 048 497,25 zł

REGON:
017278446