Meta Pixel script image

Robert Kowalski

Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju

Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu p. Roberta Kowalskiego w skład Zarządu XII kadencji od dnia 15 maja 2024 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju.

Pan Robert Kowalski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności Energetyka Cieplna oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności Organizacja Systemów Produkcyjnych. Ukończył także Studia Podyplomowe Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo z Auditingiem Energetycznym na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Studia Podyplomowe „Energetyka Jądrowa” na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu organizacją i koordynacji działań handlowych, w tym rozwoju rynku oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych. 

Przez blisko 20 lat odpowiadał za rozwój toruńskiego rynku ciepła, gdzie w latach 2004-2006 w EC Toruń, a później w latach 2006-2012 w Cergii S.A. zajmował stanowiska kierownicze, wdrażając strategię rozwoju spółki i odpowiadając m.in. za integrację dystrybutora i producenta ciepła, obszar handlowy, marketing i obsługę klienta. W latach 2012-2015 koordynował działania dyrekcji handlowych spółek i oddziałów Grupy EDF Polska, które stały się podstawą do stworzenia standardów funkcjonowania na lokalnych rynkach ciepła. Wdrażał też modele planowania i monitorowania sprzedaży, narzędzia marketingowe i ocenę efektywności ekonomicznej rozwoju produktów. W latach 2015-2023 w PGE Toruń S.A. jako prezes zarządu spółki koordynował i zarządzał projektem budowy nowej elektrociepłowni gazowej oraz przygotował organizację do zmiany technologii wytwarzania ciepła. Po udanej transformacji technologii wytwarzania ciepła i energii w PGE Toruń S.A. realizował przedsięwzięcia stabilizujące pozycję spółki na lokalnym rynku oraz stworzył w Toruniu jeden z bardziej efektywnych energetycznie i ekonomicznie systemów ciepłowniczych w Polsce.  Zajmował także stanowisko członka zarządu i dyrektora ds. strategii Grupy Apator oraz prezesa zarządu w spółce Apator Powogaz. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu oraz członka Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.