Meta Pixel script image

Innowacje

W obszarze rozwoju i innowacji nadrzędnym celem dla nas jest aktywne wspieranie rozwoju technologii użytecznej, czyli takiej, która będzie możliwa do zastosowania w Grupie PGE. Dlatego skupiamy się na projektach badawczo-rozwojowych i innowacyjnych rozwiązaniach.

Wspieramy inicjatywy o charakterze rozwojowym w dziedzinie energetyki, umożliwiające nam oraz naszym klientom poprawę efektywności ekonomicznej i minimalizację wpływu na środowisko oraz umacniające współpracę z naszymi klientami i partnerami.

Jedną z metod wspierania takich inicjatyw jest udostępnienie możliwości zgłoszenia własnej inicjatywy za pośrednictwem formularza online zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Jesteśmy otwarci na każdy model współpracy.

W zamian za zgłoszenie oferujemy między innymi uruchomienie projektu w ramach spółki z Grupy PGE, czy też wdrożenie najlepszych projektów w krótkim czasie – w obrębie Grupy i/lub na rynku zewnętrznym.

Jesteśmy otwarci na każdą inicjatywę, która pozwali jeszcze bardziej unowocześnić polski sektor energetyczny.

 

Zgłoś innowację