Meta Pixel script image

Muzeum Narodowe w Lublinie

Muzeum Narodowe w Lublinie jest jedną z najstarszych instytucji kultury we wschodniej Polsce. To tutaj - w murach  lubelskiego zamku - w 1569 roku przypieczętowano akt połączenia Polski i Litwy w Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W skład muzeum wchodzi także XIV-wieczna Kaplica Trójcy Świętej, która jest jedynym w swoim rodzaju miejscem na terenie Polski, gdzie znajdują się rusko-bizantyńskie malowidła, namalowane  w 1. poł. XV w. z inicjatywy króla Władysława Jagiełły.  Poza siedzibą główną w Zamku Lubelskim, Muzeum posiada 8 oddziałów, m.in. w Lublinie, Nałęczowie i Kraśniku. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, naukowo-badawczą, edukacyjną i popularyzatorską, wydawniczą, a także konserwatorską. Współpracuje z muzeami oraz innymi instytucjami w Polsce i za granicą w zakresie ochrony, badania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

Aktywny mecenat PGE ma na celu upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu.
W ramach współpracy PGE razem z Muzeum Narodowym w Lublinie zrealizuje liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne, m.in.: wystawę archeologiczną „Magia starożytnego Egiptu”, czy Noc Muzeów, jak również szeroką ofertę letnich zajęć edukacyjnych w przestrzeni zamku w Lublinie w ramach projektu „Lato w Zamku”.

Obecnie w Muzeum znajduje się m.in. wystawa „Tamara Łempicka – kobieta w podróży”. To pierwsza w Polsce monograficzna prezentacja prac znanej na całym świecie polskiej malarki. Na wystawie są prezentowane obrazy pochodzące z polskich publicznych i prywatnych kolekcji oraz muzeów francuskich, m.in.: Centre Pompidou, Muzeum MUDO, Muzeum Sztuki Nowoczesnej André Malraux i Muzeum Sztuk Pięknych w Nantes.