Komunikaty prasowe

PGE publikuje wyniki za 2022 rok

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za 2022 rok. Powtarzalny zysk EBITDA w 2022 roku wyniósł ponad 7 mld zł, czyli o 12 proc. mniej w porównaniu z rokiem 2021. Finalne rezultaty nie odbiegają istotnie od wcześniej opublikowanych wyników szacunkowych.

21.03.2023
PGE i ZE PAK powołają spółkę realizującą projekt budowy elektrowni jądrowej

PGE Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK podpisały porozumienie wstępne dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej, realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Poprzez obecność w projekcie PGE, Spółka będzie zabezpieczała interes Skarbu Państwa.

07.03.2023
Wiosenna kampania wizerunkowa „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie”

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczęła wiosenną odsłonę kampanii wizerunkowej „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie”. Ideą kampanii jest wzmocnienie wizerunku PGE jako lidera transformacji energetycznej. Tematem przewodnim kampanii jest rozwój odnawialnych źródeł energii w Grupie PGE.

01.03.2023
Rekordowa liczba projektów środowiskowych PGE w 2022 r.

Już 28 000 specjalnych platform do gniazdowania bocianów zostało zamontowanych przez PGE ponad liniami energetycznymi. Tylko w 2022 roku powstało 787 nowych miejsc do zakładania gniazd przez te ptaki. To – obok współpracy z parkami narodowymi i akcji nasadzeń 67 500 drzew – jedno z wielu działań Grupy PGE na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności zrealizowanych w ubiegłym roku.

21.02.2023

Filtry

W ramach rozwoju segmentu biznesowego dedykowanego Gospodarce Obiegu Zamkniętego, PGE Ekoserwis, spółka z Grupy PGE, nabyła 100 procent akcji firmy Epore, będącej jednym ze strategicznych podmiotów na krajowym rynku w zakresie gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania, powstających w procesie wytwarzania energii i ciepła.

Czytaj więcej

Na stronach www Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie i Lublinie dostępne są wystawy prac malarskich laureatów konkursu plastycznego „Spotkania ze Sztuką”, którego organizatorem była Fundacja PGE. 

Czytaj więcej

PGE Polska Grupa Energetyczna wybrała wykonawcę na budowę bloku gazowo - parowego o mocy 882 MW w Rybniku. Umowa o wartości ok. 3 mld złotych netto zostanie podpisana w lutym br. Zamówienie obejmuje także wieloletnią umowę serwisową o wartości ponad 0,76 mld zł netto.

Czytaj więcej

PGE Polska Grupa Energetyczna od lat wspiera łyżwiarstwo, zarówno zawodowe, jak i amatorskie, będąc największym partnerem tego sportu w Polsce. Od 2021 roku PGE współpracuje z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego i Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego. W ramach programu PGE Junior od 2022 roku PGE wspiera  łyżwiarstwo synchroniczne. Dodatkowo od 2018 roku PGE realizuje projekt “Chodź na Łyżwy” razem z PZŁF, a od sezonu 2021/2022 także projekt Zimowy PGE Narodowy w Trasie.

Czytaj więcej

PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła Platformę Deklaracji Energii (PDE). Jest to serwis, na którym producenci energii i jej sprzedawcy będą mogli w sposób sprawny i efektywny znajdować partnerów biznesowych. Obsługą PDE zajmuje się spółka z Grupy PGE - PGE Dom Maklerski.

Czytaj więcej

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansowanie w kwocie ponad 27,5 mln zł w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Środki zostaną przeznaczone na budowę stacji transformatorowo - rozdzielczej w Zamościu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 47,6 mln zł.

Czytaj więcej

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała wstępną umowę zakupu spółki PKPE Holding sp. z o.o. będącej właścicielem PKP Energetyka. Po ostatecznym sfinalizowaniu transakcji PGE stanie się właścicielem firmy posiadającej  wyłączność na dostawy energii dla sektora kolejowego oraz usługi utrzymania sieci trakcyjnej. Cena za 100 proc. udziałów spółki wyniesie 1 913,5 mln zł, przy wartości przedsiębiorstwa Enterprise Value na poziomie 5 944,5 mln zł. Dzięki tej transakcji sprzedaż energii w Grupie PGE zwiększy się o ok. 8 proc. rocznie, wolumen dystrybucji energii o ok. 11 proc. a wzrost przychodów o ok. 3 mld zł rocznie.

Czytaj więcej

PGE otworzyła Biuro Obsługi Klienta w Janowie Lubelskim, gdzie w sierpniu br.  został przez spółkę odtworzony rejon energetyczny. Nowa placówka zwiększy dostępność stacjonarnych Biur Obsługi Klienta PGE Obrót dla mieszkańców Janowa Lubelskiego i powiatów janowskiego, kraśnickiego, stalowowolskiego czy niżańskiego.

Czytaj więcej

PGE ogłosiła kolejny przetarg w ramach Programu LTE450. Dotyczy on najmu miejsca na wieżach i masztach telekomunikacyjnych pozwalających na instalację sprzętu przeznaczonego dla sieci LTE450.  Przetarg został opublikowany 16 grudnia br.

Czytaj więcej

Objęte mecenatem PGE Muzeum Narodowe w Lublinie realizuje spotkania dla uczniów w ramach zorganizowanego przez Fundację PGE konkursu „Spotkania ze sztuką”. Ideą konkursu było upowszechnianie kultury w małych miejscowościach oraz umożliwienie spotkania ze sztuką dzieciom uczęszczającym do szkół oddalonych od dużych miast i dostępnych obiektów kultury i sztuki. W grudniu lubelskie muzeum odwiedzili uczniowie czterech szkół.

Czytaj więcej

Grupa PGE – partner aplikacji Pola – zachęca do korzystania z nowej zaktualizowanej wersji  Pola 2.0. Aplikacja Pola od 2015 roku pomaga Polakom podejmować decyzje zakupowe i zachęca do wybierania polskich produktów. Od 2020 roku partnerem aplikacji jest PGE Polska Grupa Energetyczna, która w ramach kampanii społecznej  „Polskie – kupuje to!” promuje patriotyzm gospodarczy.

Czytaj więcej

PGE na bieżąco dostarcza węgiel do gmin. Spółka PGE Paliwa rozdystrybuowała już 5,2 mln ton węgla na potrzeby energetyki, przemysłu, ciepłownictwa, gmin i firm pośredniczących.

Czytaj więcej