Komunikaty prasowe

PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 roku. Powtarzalny zysk EBITDA wyniósł 2,6 mld złotych, czyli o 18 proc. więcej niż w I kwartale 2021 roku. Rekordowe wyniki osiągnęły segmenty Dystrybucji i Energetyki Odnawialnej.

11.05.2022
​​​​​​​PGE rozpoczyna kampanię reklamową „Energetykę odmieniamy przez Bałtyk”

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna nową kampanię reklamową „Energetykę odmieniamy przez Bałtyk”. Jest to kolejna odsłona działań marketingowych PGE w ramach strategii marki „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie”. Celem kampanii jest wzmocnienie wizerunku PGE, jako krajowego lidera transformacji energetycznej, konsekwentnie realizującego strategiczny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

12.04.2022
PGE podpisała umowę na realizację systemu billingowego i CRM dla klientów Grupy PGE

PGE Systemy, spółka z Grupy PGE, podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą na wykonanie i wdrożenie systemu CRM Billing w Grupie.

04.05.2022
PGE została Mecenasem Muzeum Narodowego w Lublinie

PGE Polska Grupa Energetyczna została Mecenasem Muzeum Narodowego w Lublinie. Aktywny mecenat PGE ma na celu upowszechnienie dziedzictwa kulturowego regionu.

22.04.2022

Filtry

PGE Polska Grupa Energetyczna razem z Polskim Związkiem Żeglarskim opracowały mapę bezpiecznych szlaków żeglarskich z oznaczeniem miejsc, w których krzyżują się szlaki żeglowne z liniami energetycznymi. Opracowanie będzie kolportowane na Pojezierzu Mazurskim i na Suwalszczyźnie. Działania podejmowane przez PGE i PZŻ mają na celu podniesienie świadomości zarówno sterników, jak i członków załóg jachtów tak, by pływanie po jeziorach było bezpieczne.

Czytaj więcej

W 2022 roku Muzeum Narodowe w Warszawie obchodzi 160-lecie. W ramach obchodów jubileuszu zaprezentowana zostanie, w postaci licznych wystaw, znaczna część bogatej kolekcji Muzeum liczącej ponad 830 tysięcy dzieł sztuki. Jubileusz zainauguruje ekspozycja niedawno zakupionych dzieł Marca Chagalla oraz wystawa sztuki użytkowej z całego świata pn. „Stan rzeczy". Patronem Roku Jubileuszowego Muzeum Narodowego w Warszawie została PGE Polska Grupa Energetyczna, która jest także Mecenasem Galerii Sztuki XIX Wieku MNW.

Czytaj więcej

Zmiany definicji efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego oraz wysokosprawnej kogeneracji, jak również uwzględnienie m.in. kotłów elektrodowych do realizacji celów OZE w systemach ciepłowniczych były tematem dwustronnych rozmów Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu PGE z Kadri Simson, komisarz UE do spraw energii podczas pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Czytaj więcej

W piątek, 22 kwietnia br. odbył się finał „PGE Turnieju Maszyn Wiatrowych 2022” w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział blisko 1000 uczniów i nauczycieli ze 180 szkół z całej Polski. Do finału awansowało około 150 uczestników reprezentujących 22 szkoły podstawowe oraz 30 szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej

Zarząd PGE podjął uchwałę o przydziale wszystkich akcji serii E inwestorom uczestniczącym w procesie subskrypcji. Skarb Państwa, będący akcjonariuszem większościowym PGE, po zarejestrowaniu emisji przez sąd, obejmie akcje o wartości emisyjnej wynoszącej ok. 2,5 mld zł. Otwarte fundusze emerytalne obejmą akcje o wartości emisyjnej wynoszącej ok. 450 mln zł, a pozostałym inwestorom zostaną przydzielone akcje o wartości emisyjnej wynoszącej ok. 250 mln zł.

Czytaj więcej

PGE Polska Grupa Energetyczna została Mecenasem Muzeum Narodowego w Lublinie. Aktywny mecenat PGE ma na celu upowszechnienie dziedzictwa kulturowego regionu.

Czytaj więcej

PGE Polska Grupa Energetyczna rozpoczyna nową kampanię reklamową „Energetykę odmieniamy przez Bałtyk”. Jest to kolejna odsłona działań marketingowych PGE w ramach strategii marki „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie”. Celem kampanii jest wzmocnienie wizerunku PGE, jako krajowego lidera transformacji energetycznej, konsekwentnie realizującego strategiczny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Czytaj więcej

PGE Polska Grupa Energetyczna od dłuższego czasu zwraca uwagę na potrzebę reformy rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2. Ostatnie wahania cen i niedobory uprawnień wskazują, że unijny system ETS przestaje motywować wytwórców energii do inwestowania w odnawialne źródła energii. 

Czytaj więcej

PGE Systemy, spółka z Grupy PGE, ogłosiła wynik postępowania zakupowego na system CRM i Billing do obsługi klientów PGE Obrót i PGE Dystrybucja. Przetarg trwał od września 2021 roku. Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy Konsorcjum A2 Customer Care sp. z o.o. i Atende SA. Oferta jest zgodna z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

Czytaj więcej

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła proces budowania księgi popytu, podczas którego inwestorzy zgłosili chęć nabycia wszystkich oferowanych akcji. W ramach procesu ustalono cenę emisyjną 8,55 zł, co pozwoliło na osiągniecie łącznej wartości emisji akcji serii E na poziomie 3,2 mld zł.

Czytaj więcej

W kwietniu pracownicy Grupy PGE posadzą ok. 80 tys. drzew w 21 nadleśnictwach w całej Polsce w ramach 22. Edycji Lasów Pełnych Energii. W akcjach w całej Polsce wezmą udział również rodziny pracowników PGE, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele lokalnych społeczności, a także dzieci z Ukrainy.

Czytaj więcej

Akcjonariusze PGE Polskiej Grupy Energetycznej przyjęli uchwałę dotyczącą emisją akcji serii E. Środki pozyskane z emisji pozwolą na przyspieszenie inwestycji Grupy PGE transformujących polską energetykę.

Czytaj więcej