• PGE i PKN ORLEN łączą siły na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

  05.09.2019

  Polskie firmy dostrzegają światowe trendy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i nie zamierzają pozostać w tyle. W tym celu Grupa PGE i Grupa ORLEN podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy  podpisały list intencyjny o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie czempiony zamierzają wspólnie wspomagać rozwój morskiej energetyki wiatrowej, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

 • Stacje ładowania PGE będą zasilane w całości energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych

  04.09.2019

  PGE Nowa Energia będzie pierwszym w Polsce operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych, który zapewni swoim klientom w pełni ekologiczne zasilanie. Gwarantuje to podpisana ze spółką PGE Energia Odnawialna umowa, na mocy której energia elektryczna w należących do Grupy Kapitałowej PGE stacjach będzie pochodzić w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

 • PGE planuje budowę instalacji fotowoltaicznych na gruntach PKP

  04.09.2019

  Grupa Kapitałowa PGE podpisała z Polskimi Kolejami Państwowymi list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Inwestycje zostaną zrealizowane na terenach należących do Polskich Kolei Państwowych, które dysponując ok. 100 tys. ha są jednym z największych w kraju właścicieli nieruchomości.

 • Najambitniejszy polski projekt OZE: narodowe czempiony łączą siły

  04.09.2019

  Grupa Kapitałowa PGE i KGHM Polska Miedź podpisały podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych.

 • Lumi zastosuje innowacyjne długopisy, które tworzą dokumenty w wersji elektronicznej

  29.08.2019

  IC Solutions to startup z portfela inwestycyjnego PGE Ventures, dzięki któremu możliwe jest jednoczesne tworzenie dokumentów w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Technologia IC Pen ogranicza w ten sposób zużycie papieru i pomaga chronić środowisko naturalne. Lumi, sprzedawca prądu z Grupy PGE na terenie Warszawy, dla którego społeczna odpowiedzialność biznesu i jakość dostarczanych usług mają najwyższy priorytet, startuje z pilotażowym projektem wykorzystania IC Pen przez przedstawicieli handlowych. 

gkpge_biuroPrasowe_site