Nieruchomość w Gryfinie

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra prowadzi postępowanie przetargowe na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu Nr 351 w Gryfinie.

Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino wzdłuż drogi krajowej nr 31 - ul. Łużycka.

Zobacz na stronie PGE GiEK

Informacje

Nieruchomość

Gryfino

Zobacz na stronie PGE GiEK