KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

02.03.2008

W dniu 29 lutego 2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie, na którym dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej.


W związku z zakończeniem postępowania konkursowego do składu Rady Nadzorczej tej Spółki powołano następujące osoby: 1. ZYGMUNT GZYRA – wykształcenie wyższe ekonomiczne, doktor nauk ekonomicznych absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Posiada duże doświadczenie związane z wykonywaniem funkcji członka rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz wysoką wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek sektora elektroenergetycznego. 2. ANDRZEJ JAKUBECKI – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada doświadczenie związane z wykonywaniem funkcji członka rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz wysoką wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek sektora elektroenergetycznego. 3. JAROSŁAW KOCIK - posiada wykształcenie wyższe – ukończył studia w 1988 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Geologia oraz ukończył w 1996 r. studia z zakresu Finansów, Rachunkowości oraz Marketingu na University of Wisconsin, absolwent International Business School na kierunku Zarządzanie oraz ukończył Master’s Degree in Business Administration (MBA) w 1993 r. Posiada duże doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania oraz nadzoru właścicielskiego nad podmiotami gospodarczymi oraz związane z zasiadaniem w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. 4. ZBIGNIEW SZMUNIEWSKI - posiada wykształcenie wyższe, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Długoletni wojewódzki pełnomocnik ds. energii i paliw. Wieloletni staż pracy w administracji państwowej na stanowiskach kierowniczych oraz doświadczenie związane z wykonywaniem funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 5. PIOTR SZYMANEK - radca prawny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Rynku Unii Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną podmiotów sektora energetycznego. 6. MACIEJ BAŁTOWSKI - posiada wykształcenie wyższe, doktor nauk ekonomicznych na Politechnice Wrocławskiej (1980 r.), absolwent Politechniki Warszawskiej na Instytucie Organizacji i Zarządzania (1977 r.), dr habilitowany nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim (1992 r.), profesor nauk ekonomicznych (2002 r.). Wieloletni staż pracy w administracji państwowej na stanowiskach kierowniczych oraz doświadczenie związane z zasiadaniem w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Na podstawie Materiałów Ministerstwa Skarbu Państwa


wróć do Komunikaty prasowe