PGE przystąpiła do Polskiej Platformy Czystych Technologii Węglowych

16.03.2008

25 lutego 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki została powołana, z inicjatywy Vattenfall Poland i Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Polska Platforma Czystych Technologii Węglowych.


Ze strony Polskiej Grupy Energetycznej w spotkaniu wzięli udział: Paweł Urbański, prezes Zarządu PGE, Hanna Trojanowska, dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych i Nowych Technologii oraz Zygmunt Mozer, zastępca dyrektora Departamentu MT oraz ze strony PGE Górnictwo i Energetyka S.A.: Andrzej Jeznach, wiceprezes ds. produkcji, i Mirosław Niewiadomski, dyrektor Departamentu Technologii i Ochrony Środowiska. Powołanie Platformy odbyło się w obecności m.in: Dariusza Bogdana, podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Henryka Jacka Jezierskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Krzysztofa Bolesty, przedstawiciela Komisji Europejskiej DG TREN i Andrzeja Siemaszki z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz reprezentantów największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, takich jak wspomniany wcześniej Vattenfall czy Południowy Koncern Energetyczny, Electrabel, CEZ Polska, EDF Polska, Dalkia Polska, Elektrownia Kozienice i wielu innych. W spotkaniu wziął też udział eurodeputowany, prof. Jerzy Buzek, aktywnie wspierający polską energetykę na forum Parlamentu Europejskiego. Spotkanie otworzył dyrektor Jacek Piekacz, który zaprezentował podstawowe założenia działania platformy. Zasadniczym celem Platformy będzie współpraca na rzecz rozwoju i promowania czystych technologii węglowych, w tym m.in. technologii wychwytywania, transportowania i składowania CO2. Polska Platforma będzie w tej dziedzinie współpracować z Europejską Platformą Zeroemisyjną oraz innymi organizacjami realizującymi podobne cele. Bardzo ważnym działaniem Platformy będzie również inicjowanie i uczestniczenie w dyskusjach i pracach związanych z adaptacją do polskiego prawa unijnych dyrektyw dotyczących czystych technologii węglowych. Ponadto Platforma będzie realizować uzgodnione projekty badawczo-rozwojowe, a także zabiegać o środki finansowe, aby promować, upowszechniać wiedzę na temat czystych technologii oraz wykorzystywać te technologie. Równie ważnym zadaniem Platformy będzie przygotowywanie opinii i ekspertyz. W Polsce około 96 procent energii elektrycznej pochodzi z węgla. W związku z przewidywanym wzrostem produkcji energii, a tym samym zwiększoną emisją zanieczyszczeń negatywnie oddziałujących na środowisko, zastosowanie czystych technologii spalania węgla staje się niezbędne. Pozwoli to ograniczyć emisję CO2, gazu cieplarnianego powodującego globalne ocieplenie. Zainteresowanie nowymi technologiami wzrasta, gdyż poza ochroną środowiska naturalnego, umożliwiają one rozwój gospodarki. Jednak są one bardzo kosztowne. Dlatego inicjatywa powołania Platformy Czystych Technologii Węglowych, dająca też szansę pozyskania i wykorzystania środków unijnych, jest tak ważna.


wróć do Komunikaty prasowe