• PGE wypłaci dywidendę swoim Akcjonariuszom

  23.06.2010

  Ustalenie wysokości i terminu wypłaty dywidendy, zatwierdzenie sprawozdań za 2009 rok, a także przyznanie absolutorium - to główne uchwały podjęte przez akcjonariuszy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • PGE podpisała kolejne porozumienia ze Stroną Społeczną

  22.06.2010

  W ramach podpisanych w dniach 21 i 22 czerwca br. roku porozumień Strona Społeczna spółek Sprzedaży Detalicznej oraz spółek z obszaru Dystrybucji zaakceptowała Program Konsolidacji Grupy.

 • PWE Gubin w Grupie Kapitałowej PGE

  18.06.2010

  W dniu 18 czerwca 2010 PGE Polska Grupa Energetyczna SA nabyła od Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" SA 100% udziałów w spółce PWE Gubin Sp. z o.o. 

 • PGE sponsorem obchodów 85-lecia „Szkoły Orląt”

  18.06.2010

  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie obchodzi w tym roku 85-lecie swojego istnienia. Sponsorem głównym uroczystości rocznicowych została PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

 • PGE po raz trzeci marką wysokiej reputacji

  17.06.2010

  PGE poddana została weryfikacji reputacji wśród polskich managerów, w kategorii B2B i zdobyła uznanie w kategorii Energia, w tym zajeła pierwsze miejsce w wymiarach: „referencje”, „firma jako pracodawca”, „firma jako partner biznesowy”. 

gkpge_biuroPrasowe_site