• PGE podpisała kontrakt na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra

  30.01.2020

  30 stycznia 2020 r. w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, podpisano kontrakt na budowę dwóch nowych bloków energetycznych zasilanych paliwem gazowym o łącznej mocy ok. 1400 MW.

  Elektrownia Dolna Odra - podpisanie umowy
 • PGE otrzymała pozwolenie środowiskowe dla morskich farm wiatrowych Baltica

  27.01.2020

  Grupa PGE zrobiła kolejny krok na drodze do realizacji swojego ambitnego programu budowy farm wiatrowych na Bałtyku, który jest elementem transformacji firmy w kierunku niskoemisyjnym. 24 stycznia 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do PGE, czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW. Wydanie decyzji daje PGE zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym dla obu farm.

  • Decyzja środowiskowa RDOŚ dotyczy dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE: Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (Baltica 2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (Baltica 3) z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW.
  • Pierwsza energia elektryczna wyprodukowana z farm na Bałtyku może popłynąć już w 2026 roku.
  • 20 grudnia PGE i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy transakcji nabycia przez duński koncern 50 proc. udziałów w  projektach budowy morskich farm wiatrowych Baltica 3 i Baltica 2 na Bałtyku.
  • Farmy wiatrowe są kluczowym elementem procesu zmiany, jaki zachodzi w Grupie PGE. To również ważny wkład w polską transformację energetyczną.
  • Realizacja Programu Offshore GK PGE zakładającego budowę morskich farm wiatrowych o mocy do 2,5 GW pozwoli na uniknięcie emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie,a wyprodukowana w ten sposób zielona energia elektryczna będzie w stanie zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych.
  Farmy wiatrowe
 • PGE przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego realizuje inwestycję w lądowe farmy wiatrowe

  13.01.2020

  • Nowe lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy do 97 MW będą zlokalizowane w północnej Polsce
  • Długoterminowe zaangażowanie PGE w inwestycje w odnawialne źródła energii wesprze dekarbonizację polskiego sektora energetycznego

  PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł (ok. 64 mln EUR). Celem kredytu jest finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekt budowy nowych lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w Polsce. Inwestycja obejmuje trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II (tworzących wspólnie projekt Klaster) o łącznej moc zainstalowanej do 97 MW.

  PGE i EBI podpisanie umowy
 • PGE i Ørsted robią kolejny krok w kierunku budowy morskich farm wiatrowych

  20.12.2019

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PGE Polska Grupa Energetyczna i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy transakcji nabycia przez duński koncern 50 proc. udziałów w dwóch projektach budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy do 2,5 GW oraz przy realizacji tych projektów.

  pge-baltica-logo.jpg
 • Projekty fotowoltaiczne PGE Energia Odnawialna wygrały aukcję OZE organizowaną przez URE

  20.12.2019

  PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zbuduje w 2020 roku cztery jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne: w województwie lubelskim, podkarpackim i lubuskim. 

  Fotowoltaika PGE EO
gkpge_biuroPrasowe_site