• PGE nagrodzona w konkursie Best Annual Report

  15.10.2020

  PGE otrzymała II nagrodę główną, nagrodę specjalną za raport online oraz wyróżnienie za sprawozdanie finansowe w konkursie na najlepszy raport roczny za rok 2019 – „Best Annual Report”. Wyróżnienia Instytutu Rachunkowości i Podatków dla spółek giełdowych zostały przyznane już po raz piętnasty.

 • Duże zainteresowanie przetargiem PGE na badanie dna morskiego pod farmy wiatrowe

  13.10.2020

  PGE Baltica zakończyła zbieranie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym pn. „Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica - 2 sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 - sp. z o.o.”. Za pośrednictwem systemu zakupowego Grupy Kapitałowej PGE do postępowania zostało zgłoszonych pięć wniosków, w tym dwa przez konsorcja z udziałem polskich przedsiębiorstw.

 • PGE podpisała dwie umowy w ramach projektu offshore

  08.10.2020

  PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, nawiązała współpracę z wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore – DHI oraz DNV GL.

 • PGE ogłosiło Program Dobrowolnych Odejść dla pracowników spółki PGE S.A.

  07.10.2020

  28 września PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła Program Dobrowolnych Odejść dla pracowników zatrudnionych w centrum korporacyjnym Grupy Kapitałowej, w spółce PGE S.A.

 • PGE wzmacnia efektywne zarządzanie spółkami z Grupy Kapitałowej

  01.10.2020

  Spółki z Grupy Kapitałowej PGE podpisały Porozumienie Generalne z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. Pozwoli to na bardziej skuteczną realizację strategii biznesowej, wzmocnienie marki PGE, a także zwiększenie korzyści ze współpracy pomiędzy spółkami w Grupie.

  pge-wzmacnia-efektywne-zarzadzanie-spolkami-z-grupy-kapitalowej.jpg
gkpge_biuroPrasowe_site