• Kluczowa rola PGE w osiągnięciu zeroemisyjności

  16.09.2020

  Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2020 roku. Wyniki operacyjne i finansowe generowane w segmencie energetyki węglowej potwierdzają słuszność transformacji Grupy w kierunku nisko i zeroemisyjnym. Jesienią 2020 roku zostanie zaprezentowana nowa strategia Grupy, wskazująca kierunki rozwoju największego przedsiębiorstwa branży energetycznej w Polsce na najbliższe 10 lat z perspektywą do 2050 roku.

  konferencja-wynikowa_pge_i-polrocze-2020.jpg
 • Wyniki finansowe i operacyjne PGE za I półrocze 2020 r.

  15.09.2020

  Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2020 roku. Wyniki operacyjne i finansowe generowane w segmencie energetyki węglowej potwierdzają słuszność transformacji Grupy w kierunku nisko i zeroemisyjnym.

  • Raportowany zysk EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2020 roku wyniósł 2,8 mld zł, spadek głównie ze względu na czynniki jednorazowe (dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 w ubiegłym roku, wyższy poziom rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej w I półroczu 2020 roku).
  • Powtarzalny zysk EBITDA Grupy PGE na poziomie zbliżonym rok do roku 3,1 mld zł wobec braku istotnego wpływu COVID-19 na I półrocze 2020 roku.
  • Niższe wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 774 mln zł, spadek o 63 proc. rok do roku) i Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 493 mln zł, spadek o 36 proc. rok do roku) głównie w związku ograniczeniem liczby darmowych uprawień do emisji CO2 oraz z wyższymi kosztami ich zakupu.
  • Nieznacznie niższa produkcja ze źródeł konwencjonalnych (na poziomie 27,2 TWh, spadek o 4 proc. rok do roku), spadek w części ograniczony dzięki produkcji energii elektrycznej z nowych bloków Elektrowni Opole.
  • Nieznacznie niższy wynik Energetyki Odnawialnej (zysk EBITDA na poziomie 301 mln zł, spadek o 3 proc. rok do roku) w efekcie niższych cen rynkowych energii elektrycznej, skorygowanych zwiększoną produkcją z farm wiatrowych (na poziomie 0,78 TWh, wzrost o 15 proc. rok do roku).
  • Niższy wynik segmentu Dystrybucja (zysk EBITDA na poziomie 1,1 mld zł, spadek o 7 proc. rok do roku) wynikający z ogólnego spadku zapotrzebowania na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), głównie wywołanego wpływem pandemii COVID-19. 
  • Niższy wynik segmentu Obrót (zysk EBITDA na poziomie 187 mln zł, spadek o 60 proc. rok do roku), głównie ze względu na niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej, wynikający z obniżenia zapotrzebowania.
 • PGE zaprasza na konferencję wynikową online – 16 września, godz. 10:00

  11.09.2020

  PGE Polska Grupa Energetyczna zaprasza na konferencję prasową online związaną z wynikami finansowymi i operacyjnymi za I półrocze 2020 roku. Konferencja odbędzie się w środę, 16 września 2020 r. o godz. 10.00. Transmisja będzie dostępna pod adresem: http://pge.tvip.pl/.

  zaproszenie_pge_10_2020.jpg
 • PGE wspiera rozwój aplikacji Pola w ramach akcji „Polskie – kupuję to!”

  09.09.2020

  PGE Polska Grupa Energetyczna została partnerem aplikacji Pola, dzięki której w szybki sposób można sprawdzić, czy dany produkt został wyprodukowany w Polsce. Zaangażowanie PGE w rozwój aplikacji jest realizowane w ramach kampanii PGE „Polskie – kupuję to!” .

  pge-wspiera-rozwoj-aplikacji-pola-w-ramach-akcji-polskie-kupuje-to!-.jpg
 • Nowa farma fotowoltaiczna PGE

  03.09.2020

  PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE uruchomiła nową elektrownię fotowoltaiczną PV Lesko w województwie podkarpackim. Jednomegawatowa inwestycja składa się z blisko 3 tysięcy paneli o mocy 350 W każdy zamontowanych na powierzchni 2 ha.

  PV Lesko
gkpge_biuroPrasowe_site