Meta Pixel script image

Ryszard Wasiłek zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu PGE ds. operacyjnych

29.03.2023

28 marca 2023 r. Ryszard Wasiłek, złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych z dniem 30 kwietnia  2023 r. W zarządzie największej spółki energetycznej w Polsce zasiadał od 2016 roku. W najbliższym czasie Rada Nadzorcza PGE podejmie działania zmierzające do zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad obszarem, który nadzoruje Prezes Ryszard Wasiłek.

 

W imieniu swoim, całego zarządu PGE, a także wszystkich pracowników, dziękuję Panu Prezesowi Ryszardowi Wasiłkowi, za siedem lat oddanej pracy na rzecz PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Ryszard Wasiłek zasiada w zarządzie PGE od marca 2016 – najpierw jako wiceprezes zarządu ds. rozwoju, a od lutego 2017 r. jako wiceprezes ds. operacyjnych. Do jego zadań należał nadzór nad realizacją wielkoskalowych projektów inwestycyjnych, jak: budowa nowoczesnych bloków węglowych w Opolu i Turowie oraz  bloków gazowych w Dolnej Odrze, jak również mniejszych inwestycji w modernizację lokalnych elektrociepłowni w całej Polsce. Uczestniczył w repolonizacji aktywów ciepłowniczych EDF i utworzeniu PGE Energia Ciepła, przygotowaniu i realizacji strategii Grupy PGE i jej ścieżki transformacji w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych, jak również wydzieleniu aktywów węglowych do NABE.

Wcześniej, w latach 2003 -2016 Ryszard Wasiłek pełnił funkcję prezesa w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie. W latach 1994-2003 był zatrudniony w spółce KielArt Sp. z o.o. w Szczecinie jako dyrektor naczelny – prezes zarządu, a w latach 1990-1994 był zastępcą prezydenta Stargardu ds. Polityki Gospodarczej.

***

 

Oświadczenie Ryszarda Wasiłka, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych

 

Szanowni Państwo,

Wczoraj podjąłem decyzję, że swoją misję w PGE Polskiej Grupie Energetycznej zakończę wraz z dniem 30 kwietnia 2023 roku. Rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych przekazałem Prezesowi PGE Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu.

Od 2016 roku mam zaszczyt zasiadać w zarządzie PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Przez siedem lat aktywnie działałem na rzecz rozwoju Grupy PGE. Przygotowywałem i realizowałem strategie spółki i jej ścieżki transformacji w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. Dbałem o bezpieczeństwo produkcji i dystrybucji energii elektrycznej do klientów. Nadzorowałem duże projekty inwestycyjne w najnowocześniejsze węglowe bloki w Opolu i Turowie oraz  gazowe w Dolnej Odrze, ale również mniejsze inwestycje w modernizację lokalnych elektrociepłowni w całej Polsce. Razem z zespołem naszych ekspertów brałem udział w repolonizacji aktywów ciepłowniczych EDF i utworzeniu PGE Energia Ciepła. Uczestniczyłem w wielu negocjacjach ze stroną społeczną, zawsze szanując głos pracowników. Wszystkie moje decyzje były motywowane dobrem spółki, branży energetycznej i Polski.

Dzisiaj mój ostatni wielki projekt w PGE - wydzielenie aktywów węglowych do NABE - dobiega końca, a Grupa PGE wchodzi na nową, dynamiczną ścieżkę rozwoju. Jestem dumny, że kończę moją karierę zawodową w największej spółce energetycznej w Polsce, która jest liderem zmian w sektorze, zmian do których mogłem się swoją pracą przyczynić.

Ryszard Wasiłek, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.