Meta Pixel script image

PGE Polska Grupa Energetyczna w czołówce spółek najbardziej świadomych klimatycznie

28.11.2023
PGE najlepszą firmą energetyczną z Polski

PGE Polska Grupa Energetyczna uzyskała tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie 2023” w ramach Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (Corporate Climate Crisis Awareness study – CCA), przeprowadzonego na podstawie treści raportów niefinansowych za rok 2022. PGE uzyskała 8,33 punktu na 10 możliwych i tym samym uplasowała się na 17. miejscu spośród 152 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Jednym z działań mających na celu podniesienie poziomu przejrzystości informacyjnej spółek w kontekście kwestii środowiskowych były wydane w 2017 r. wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania zagadnień klimatycznych. Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas postanowiły sprawdzać co roku, jak te wytyczne są stosowane w praktyce, przeprowadzając badanie świadomości klimatycznej spółek (Climate Crisis Awareness – CCA). Na tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie” zasługują tylko te, które raportują przynajmniej 70 proc. ocenianych treści.

Umiejętność zarządzania organizacją w zamieniającym się świecie i ograniczanie wpływu na środowisko naturalne są kluczowe dla naszych inwestorów i klientów. Leżąca u podstaw naszej strategii świadomość klimatyczna, a także odpowiedzialna społecznie i otwarta komunikacja, pozwalają na budowanie zaufania oraz długoterminowej wartości grupy.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W roku 2023 spółki z sektora Paliwa i Energia osiągnęły w badaniu CCA średnio 7 punktów, wobec 8,33 pkt Grupy PGE. Średni wynik wszystkich spółek w badaniu wyniósł 4,02 na 10 możliwych punktów i był o 1,31 pkt wyższy niż przed rokiem. Najlepsza spółka osiągnęła 10,00 pkt (vs. 9,67 pkt w 2022 roku). 16% spółek nie uzyskało żadnych punktów (rok temu było to 34%).

Szczegóły badania CCA znajdują się na stronie:

https://www.seg.org.pl/projekty/badanie-swiadomosci-klimatycznej-cca