Meta Pixel script image

PGE podpisała z BGK umowę kredytową powiązaną z ratingiem ESG

28.11.2023
Umowa z BGK podpisana

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do kwoty 2,5 mld złotych z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb inwestycyjnych PGE.

 

Oprocentowanie kredytu kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę. Marża Kredytu może ulec korekcie w zależności od ratingu ESG (Environmental, Social and Governance) przyznawanego PGE przez wyspecjalizowaną, niezależną agencję. Okres finansowania wynosi 5 lat od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia go o okres nie dłuższy niż 3 lata.

Skuteczne wdrażanie i komunikowanie zasad ESG przekłada się na możliwość pozyskiwania tańszego finansowania, co w konsekwencji ogranicza koszty transformacji energetycznej i bieżącej działalności Grupy. Powiązanie kosztów finansowania kredytu z ratingiem ESG Grupy PGE potwierdza, że zrównoważony rozwój w działalności Grupy PGE ma strategiczne znaczenie.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadała oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym. Obecnie PGE posiada ocenę ratingową na poziomie BBB+ (Fitch) oraz Baa1 (Moody’s), obie z perspektywą stabilną.