Meta Pixel script image

PGE Polska Grupa Energetyczna oficjalnie otwiera swoją siedzibę w Lublinie

26.09.2022
PGE Polska Grupa Energetyczna oficjalnie otwiera swoją siedzibę w Lublinie

PGE Polska Grupa Energetyczna przeniosła siedzibę z Warszawy do Lublina. W poniedziałek, 26 września 2022 roku, miało miejsce uroczyste otwarcie lubelskiej siedziby PGE.

 

Przeniesienie siedziby PGE do Lublina wiąże się z korzyściami nie tylko dla samej spółki, ale też dla miasta i województwa. Lokalne samorządy zyskają dodatkowe dochody z podatku CIT płaconego przez spółkę oraz z podatku PIT odprowadzanego przez zatrudnionych w Lublinie pracowników.

Realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju. Wdrożyliśmy szereg programów rządowych, by niwelować przepaści rozwojowe w całej Polsce. Teraz przenosimy siedzibę główną Grupy PGE do Lublina. To impuls rozwojowy dla regionu, lokalne samorządy zyskają dodatkowe dochody z podatku CIT, a mieszkańcy nowe miejsca pracy. To przełomowy krok, który, mam nadzieję, będzie stanowił dobry przykład dla innych firm decydujących się na decentralizację zarządzania i przeniesienie części kompetencji z Warszawy do miast w całej Polsce
- przekazał w liście skierowanym do uczestników wydarzenia, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Lublin to prężny i dobrze skomunikowany ośrodek biznesowo-edukacyjny i jeden z największych i najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce z ważnymi uczelniami na czele z Uniwersytetem Lubelskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Politechniką Lubelską. 

 

Lokalizacja w Lublinie to znakomita decyzja PGE, ponieważ Lublin, jako ośrodek akademicki, zapewnia dobrze wyszkoloną, zmotywowaną i wysoko wykwalifikowaną kadrę. Pomysł, aby tu zlokalizować siedzibę i centrum wiedzy i rozwoju jest z jednej strony docenieniem tego potencjału, a z drugiej strony jestem przekonany, że w tym miejscu, w Lublinie, gdzie PGE ma swoją infrastrukturę, przede wszystkim PGE Dystrybucja ale także PGE Energia Ciepła – Oddział Elektrociepłownia Lublin, a także Oddział Obrotu, że w tym miejscu będzie wykorzystany potencjał Lublina akademickiego, aby wypracowywać nowe koncepcje, opracowywać strategię dot. kierunków transformacji, projektów inwestycyjnych czy wyłączenia aktywów wytwórczych do odrębnego podmiotu.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Artur Soboń.

22 lutego br. Rada Nadzorcza PGE S.A. wyraziła zgodę na zmianę siedziby spółki, a następnie decyzja ta została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 1 lipca br. nowa siedziba została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Również w 2022 roku PGE uruchomiła w Lublinie Centrum Wiedzy i Rozwoju Grupy PGE, w skład którego wchodzą Biuro Rozwoju, Projektów i Doradztwa HR PGE odpowiedzialne za rozwój obszaru szkoleniowego i rekrutacyjnego na bazie najlepszych praktyk i doświadczeń przygotowując i prowadząc rozwój pracowników i ich kompetencji, oraz Biuro Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych odpowiedzialne zakreowanie polityki bezpieczeństwa, w tym BHP i kapitalizację wiedzy z doświadczeń w obszarze procesów przemysłowych, w tym zakłóceń i incydentów BHP.

Decyzja o przeniesieniu siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej z Warszawy do Lublina to element realizowanej przez zarząd Grupy strategii zrównoważonego rozwoju, dywersyfikacji geograficznej oraz przenoszenia funkcji decyzyjnych do regionów i przenoszenia działalności bliżej naszych klientów. Została podjęta po wnikliwych analizach obejmujących warunki biznesowe, ale też potencjał rynku pracy i edukacji w mieście, a także w całym regionie.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

 

Nowa siedziba PGE Polskiej Grupy Energetycznej znajduje się w nowoczesnym biurowcu przy al. Kraśnickiej. Na początek będzie w niej pracowało około 180 osób. Część pracowników będzie realizowało swoje zadania zarówno w siedzibie spółki w Lublinie, jak i w innych biurach spółki. 

PGE Polska Grupa Energetyczna od lat jest silnie obecna w Lublinie. Swoją siedzibę mają tutaj działająca w całej Polsce spółka PGE Dystrybucja, lubelski oddział spółki PGE Obrót oraz Elektrociepłownia Lublin, należąca do spółki PGE Energia Ciepła. Grupa PGE jest ponadto partnerem Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, mecenasem lubelskiego Muzeum Narodowego, a także sponsorem drużyn juniorskich piłkarek ręcznych MKS Lublin i PGE Młode Perły.