Meta Pixel script image

PGE nagrodzona za najlepsze raportowanie w 2022 roku

16.10.2023

PGE Polska Grupa Energetyczna została uhonorowana nagrodą główną za zajęcie I miejsca w kategorii przedsiębiorstw w konkursie „The Best Annual Report 2022" organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków, oceniającym raporty pod względem ich wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

 

Nagroda przyznana została za całość raportowania rocznego, obejmującego sprawozdanie zarządu z działalności PGE i Grupy Kapitałowej PGE, skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz raport zintegrowany. Dodatkowo, PGE otrzymała również specjalne wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowych Standarów Rachunkowości.

Przejrzysta komunikacja z inwestorami jest dla PGE priorytetem, zarówno w obszarze finansowym, jak i zrównoważonego rozwoju. W wyniku kryzysu energetycznego, rok 2022 charakteryzował się niespotykaną zmiennością rynkową oraz regulacyjną, co sprawiło, że raportowanie było wielkim wyzwaniem. Pierwsze miejsce i nagroda główna w konkursie The Best Annual Report jest dowodem na to, że nasza komunikacja spełniła najwyższe standardy i była transparentna dla rynku kapitałowego.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nagroda za raportowanie w roku 2022 jest dla PGE kolejnym wyróżnieniem w tym konkursie, a dzięki tegorocznej nagrodzie głównej firma awansowała do elitarnego grona liderów raportowania w Polsce „The Best of The Best”.

W konkursie „The Best Annual Report” uczestniczą spółki z giełdowego rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.