Meta Pixel script image

PGE i NFOŚiGW podpisały umowę o dofinansowanie inwestycji w rozbudowę sieci elektroenergetycznej w Stalowej Woli

11.10.2023
umowa-pge-nfosigw2

PGE Dystrybucja S.A., Spółka z Grupy PGE i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę o dofinansowanie realizowanej przez PGE inwestycji „Zasilenie terenu Euro-Park Stalowa Wola w celu rozwoju elektromobilności”.

 

W ramach umowy NFOŚiGW przyznał na realizację tej inwestycji dotację w wysokości 148 mln złotych, co pozwoli pokryć 60% z 247 mln złotych kosztów kwalifikowalnych tej inwestycji. Środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, z Programu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.

Inwestycja w rozbudowę sieci elektroenergetycznej zapewni stabilne dostawy energii na potrzeby Stalowej Woli oraz przedsiębiorstw skupionych na terenie Euro-Park Stalowa Wola, Strategicznego Parku Inwestycyjnego.  To  impuls  do rozwoju miasta, strefy i szansa na tworzenie nowych miejsc pracy. Prowadzona inwestycja zwiększy możliwość podłączania nowych źródeł wytwórczych OZE zwiększając dywersyfikację źródeł energii czego efektem będzie wzrost bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie oddziaływania na środowisko.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Przyłączona w 2022r. przez PGE Dystrybucja strefa EURO-PARK Stalowa Wola była dla spółki największym dotychczasowym wyzwaniem w skali mocy przesyłowej. Dzisiaj wracamy z kolejną inwestycją, wzmacniającą obecne możliwości. Jej przeprowadzenie będzie znacznie ułatwione dzięki przyznanemu dofinansowaniu. Tereny wschodniej Polski są obszarem atrakcyjnym dla rozwoju biznesu i mają potencjał inwestycyjny, który jest zauważany. Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej PGE Dystrybucja stanowi impuls do aktywizacji gospodarczej regionów.
Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

150 milionów złotych dotacji na rozwój obszarów objętych transformacją energetyczną to środki, które przeznaczone zostaną na budowę nowych obiektów elektroenergetycznych. Ich rozbudowa i modernizacja jest konieczna, by czysta energia, którą teraz chcemy produkować i dostarczać, była faktem. W skali kraju inwestycje, taka jak ta w Stalowej Woli, konieczne są do efektywnego wykorzystywania zielonej energii. Nasze działania skierowane są nie tylko do dużych wytwórców, ale i do ponad 1,3 mln prosumentów. Do tego potrzebne są inwestycje sieciowe, które realizuje PGE Dystrybucja.
Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach inwestycji PGE wybuduje 13,9 km nowych linii kablowych dystrybucji energii 110kV, zmodernizuje istniejącą stację transformatorowo-rozdzielczą i wybuduje 3 nowe stacje. Realizacja inwestycji zwiększy przepustowość sieci elektroenergetycznej i stabilność jej działania oraz zmniejszy narażenie na ewentualne awarie. Realizacja inwestycji powoli także na podłączenie nowych mocy wytwórczych energii pochodzących z odnawialnych źródeł energii.

Projekt PGE Dystrybucja zakłada przygotowanie infrastruktury sieciowej na realizację inwestycji wspierających elektromobilność w Stalowej Woli. Planowana jest budowa sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz największej na świecie, w pełni ekologicznej, fabryki folii miedzianej przeznaczonej do baterii samochodów elektrycznych, która będzie się mieścić na terenie Euro-Park Stalowa Wola - Strategicznego Parku Inwestycyjnego.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na koniec maja 2026 roku.