Meta Pixel script image

Elżbieta Niebisz

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Magister ekonomii z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w administracji państwowej oraz na stanowiskach zarządczych w spółkach Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.

Ukończyła studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na Wydziale Handlu Wewnętrznego i uzyskała tytuł magistra ekonomii a także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie „Zarządzania Rozwojem i Rynkiem w Elektroenergetyce”. Wykładowca i egzaminator na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W latach 1991-2005 w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Ministerstwie Skarbu Państwa kierowała departamentami odpowiedzialnymi za nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do Skarbu Państwa, w tym z branży elektroenergetycznej, a także koordynowała przeprowadzenie pierwszych konsolidacji w sektorze elektroenergetycznym (ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION S.A. oraz EnergiaPRO S.A.). Dyrektor Departamentu Koncesji  w Urzędzie Regulacji Energetyki w latach 1998-2001.

W latach 2006-2019 zajmowała stanowiska zarządcze oraz nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., w tym m.in. Wiceprezesa Zarządu elektrowni ZE PAK S.A. w Koninie, Członka Zarządu kopalń węgla brunatnego PAK KWB Konin S.A. i PAK KWB Adamów S.A.

Ponadto pełniła funkcje w radach nadzorczych spółek, m.in. KGHM Polska Miedź S.A., PZU S.A, Polimex-Mostostal S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Elżbieta Niebisz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.