Meta Pixel script image

Uczniowie na lekcjach muzealnych w ramach konkursu Fundacji PGE „Spotkania ze sztuką”

22.12.2022
bywanieeee

Objęte mecenatem PGE Muzeum Narodowe w Lublinie realizuje spotkania dla uczniów w ramach zorganizowanego przez Fundację PGE konkursu „Spotkania ze sztuką”. Ideą konkursu było upowszechnianie kultury w małych miejscowościach oraz umożliwienie spotkania ze sztuką dzieciom uczęszczającym do szkół oddalonych od dużych miast i dostępnych obiektów kultury i sztuki. W grudniu lubelskie muzeum odwiedzili uczniowie czterech szkół.

 

Zadaniem konkursowym było przedstawienie przez uczestników własnej interpretacji wybranego obrazu polskiego malarza, którego dzieło można obejrzeć w jednym z następujących muzeów: Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Lublinie lub Muzeum Narodowym w Krakowie. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców.  Chodziło o umożliwienie spotkania ze sztuką dzieciom, które ze względu na miejsce zamieszkania mają trudniejszy dostęp do obiektów kultury i sztuki. Na zwycięzców czekały nagrody w tym wycieczki do Muzeum Narodowego w Warszawie, Lublinie lub Krakowie, uczestnictwo w lekcji muzealnej, bony o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Empik dla autorów zwycięskich prac oraz udostępnienie zwycięskich prac w ramach wystaw w Muzeach. Finalnie wpłynęło ponad 500 wyjątkowych interpretacji obrazów polskich artystów, z których jury konkursowe wybrało 90 niezwykłych dzieł. Systematycznie laureaci wraz ze swoją klasą biorą udział w lekcjach muzealnych. Pierwsze wycieczki odbyły się pod koniec listopada i potrwają do końca marca.

W grudniu Muzeum Narodowe w Lublinie zaprosiło do siebie uczniów czterech szkół. Możliwość zwiedzania, obcowania ze sztuką oraz udziału w niezwykle ciekawych lekcjach miały dzieci ze szkół w Dębinkach, Trąbkach, Stężycy, i Stoczku Łukowskim.

Relacja ze spotkania uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stężycy dostępna jest na YouTube Grupy PGE:

 

Zwycięskie prace konkursu „Spotkania ze sztuką” można zobaczyć na stronie: https://www.spotkaniazesztuka.pl/wyniki

Konkurs plastyczny miał charakter edukacyjny i informacyjny. Głównym celem było rozwijanie wyobraźni plastycznej inspirowanej polskim malarstwem oraz wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci i młodzieży. Chodziło o propagowanie wiedzy z zakresu polskiego malarstwa oraz umożliwienie spotkania ze sztuką dzieciom z mniejszych miejscowości. 

PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem 20 instytucji kultury w całej Polsce i w ramach wsparcia kultury realizowane są różnorodne działania w celu jej upowszechniania,   zachęcenia do uczestniczenia i korzystania z kultury, szukania w niej inspiracji oraz kształtowania wyobraźni.